Povratak na popis lekcija - kemija 7
Video

Vidjeli smo iz pokusa gorenja svijeće pod menzurom da se svijeća ugasila kada se kisik potrošio. Gorenjem je nastao ugljikov dioksid i voda u plinovitom stanju. Plin koji je ostao je dušik.

Dušik je kao i kisik bezbojan ali za razliku od kisika, dušik ne podržava gorenje.

Dušik je kemijski vrlo slabo aktivan, što znači da se teško spaja s drugim elementima, pa ga nazivamo kemijski tromim ili inertnim plinom.

Dušik udišemo zajedno s kisikom i izdišemo zajedno sa ugljikovim dioksidom i vodenom parom.

Dušik se nalazi u mnogim organskim spojevima: mesu, povrću, mlijeku, pa ga nazivamo biogenim elementom.

Biljke ne mogu koristiti elementarni dušik iz zraka već ga dobivaju iz otopljenih dušikovih spojeva u tlu. Kvalitetu tla poboljšavamo dodavanjem umjetnih gnojiva koja sadrže spojeve dušika.

Kako je dušik kemijski trom plin upotrebljava se kao zaštitni plin pri proizvodnji kemijskih spojeva koji se lako spajaju s kisikom. Upotrebljava se i u prehrambenoj industriji za održavanje hrane svježom, npr. čipsa.

Najvažniji spoj dušika je amonijak. U amonijaku je dušik spojen s vodikom.

dušik + vodik → amonijak

Amonijak je plin neugodna, oštra mirisa, iz kojeg se proizvodi tehnički vrlo važna dušična kiselina, eksplozivi i umjetna gnojiva.

Amonijak se koristi i kao rashladno sredstvo u hladnjacima. Francuski kemičar Antoine Lavoisier je dušik nazvao azote prema grčkoj riječi azotikos = beživotan. Hrvatski naziv dušik, ″dušiti″ kazuje također da u tom plinu život nije moguć.

 • DUŠIK:
  • bezbojan plin
  • ne podržava gorenje
  • lakši od zraka
  • kemijski slabo aktivan plin (trom ili inertan)
  • nalazi se u mnogim organskim spojevima (meso, povrće, mlijeko)
  • biogeni element
 • AMONIJAK:
  • najvažniji spoj dušika
  • amonijak je plin neugodna, oštra mirisa
  • dušik + vodik → amonijak

U zraku koji udišemo ima 78 % dušika, ali ako bi se ta razina znatnije povisila, umrli bismo od gušenja.

Čisti, elementarni dušik industrijski se dobiva frakcijskom destilacijom tekućeg zraka, jer se vrelišta kisika (tv = –183 °C) i dušika (tv = –196 °C) međusobno razlikuju. Frakcijska destilacija je postupak razdvajanja dviju ili više tekućina iz smjese na temelju njihovih različitih vrelišta. Plinoviti dušik transportira se pod tlakom od 200 bara u čeličnim bocama.

Amonijak je na sobnoj temperaturi:

plin
tekućina

Amonijak je plin:

oštra i neugodna mirisa
ugodna mirisa

Amonijak je spoj dušika i:

kisika
vodika

Biljke dobivaju dušik iz otopljenih dušikovih spojeva.

u tlu
u zraku

Dušik ima manju gustoću od zraka.

netočno
točno

Dušik je plin koji, kao i kisik, podržava gorenje.

točno
netočno

Dušik je, kao i kisik:

bezbojni plin
plin neugodna mirisa

Dušik se nalazi u mnogim organskim spojevima pa ga nazivamo:

organskim elementom
biogenim elementom

Kvaliteta tla ovisi:

o količini kisika kojeg sadrži
o količini dušika kojeg sadrži

Sve biljke koristite elementarni dušik iz zraka.

točno
netočno

Zbog svojstva da se teško spaja s drugim kemijskim elementima dušik nazivamo:

tromim ili inertnim plinom
reaktivnim plinom