Povratak na popis lekcija - kemija 7
Video

U prirodi se tvari najčešće nalaze u smjesama tvari. U svakoj se smjesi može dokazati postojanje različitih čistih tvari.

Složene čiste tvari koje se nekim kemijskim postupkom mogu rastaviti na jednostavnije tvari nazivamo kemijski spojevi.

Jednostavne čiste tvari koje se nikakvim kemijskim postupcima ne mogu rastaviti na jednostavnije nazivamo elementarne tvari. Element je skup svih atoma istog protonskog broja, a može biti elementarna tvar ili vezan u kemijskim spojevima. U prirodi postoji 90-tak elemenata. Može ih se razvrstati na:
a) metale ili kovine
b) nemetale ili nekovine


U metale se ubrajaju primjerice: živa, zlato, magnezij, željezo, srebro, aluminij, bakar, olovo. Nemetala ima puno manje. Nemetali su, primjerice: klor, kisik, vodik, sumpor.

  • tvari u prirodi najčešće se nalaze u smjesama
  • kemijski spojevi – složene čiste tvari koje se kemijskim postupcima mogu rastaviti na jednostavnije tvari
  • elementarne tvari – ne mogu se nikakvim kemijskim postupkom rastaviti na jednostavnije
  • u prirodi postoji 90-tak elemenata
  • elemente djelimo na:
    • a) metale ili kovine
    • b) nemetale ili nekovine

Znanstvenici već godinama objavljuju studije kojima upozoravaju da mnogi dodaci hrani, označeni E-brojevima, izazivaju kod ljudi hiperaktivnost, alergijske reakcije, glavobolje itd.
Kemijski spoj natrijev benzoat koristi se za konzerviranje hrane, a možemo ga naći i u Coca coli zero pod brojem E211. c 2007.g. otkriveno je da natrijev benzoat (E211) izaziva hiperaktivnost i smanjenje inteligencije naročito kod djece. U Coca-Coli su izjavili da će obustaviti upotrebu E211, čim se pronađe adekvatna zamjena.

Čiste tvari su one tvari kod kojih nikakvim kemijskim postupkom ne možemo dokazati prisutnost neke druge tvari.

točno
netočno

Složene čiste tvari koje se mogu nekim kemijskim postupkom rastaviti na jednostavnije tvari zovu se:

kemijski spojevi
krute tvari
elementarne tvari
prirodne tvari

U metale ne ubrajamo:

zlato
živu
magnezij
sumpor