Povratak na popis lekcija - hrvatski 7

Zaključna rečenica

Moraš znati!
Zaključne rečenice su one rečenice u kojima je
sadržaj druge surečenice... zaključak sadržaja prve.

Primjeri:
1. surečenica 2. surečenica
Želim iz testa dobiti peticu,     zato ću marljivo učiti.
Vlak kreće za pet minuta,   dakle požuri se.
Ovo je jako važno, stoga pažljivo slušaj.
1. surečenica izriče
TVRDNJU.

2. izriče
ZAKLJUČAK tvrdnje
iz 1. surečenice.


Iste rečenice možemo i drugačije napisati:

1. surečenica 2. surečenica
Želim iz testa dobiti peticu. Marljivo ću učiti.
Vlak kreće za pet minuta. Požuri se.
Ovo je jako važno. Pažljivo slušaj.


Navedene rečenice mogu stajati... samostalno.
To znači da su zaključne rečenice... nezavisno složene rečenice.Povezane su zaključnim veznicima: dakle, stoga, zato.Zapamtii!

Ispred zaključnih veznika uvijek se piše... zarez.


Primjeri:

                Želim iz testa dobiti peticu, zato ću marljivo učiti.

                Vlak kreće za pet minuta, dakle požuri se.

                Ovo je jako važno, stoga pažljivo slušaj.

    Zaključne rečenice su složene rečenice u kojima je
    sadržaj druge surečenice sadržaja prve.

     i, pa, te, ni, niti
     samo što, jedino
     dakle, stoga, zato

     uvijek piše zarez.
     nikad ne piše zarez.

     Pala je noć i već je bilo kasno.
     Bilo je hladno, stoga smo morali uzeti rukavice.
     Učila sam u svojoj sobi, a brat me stalno uznemiravao.