Povratak na popis lekcija - hrvatski 7

Vremenska rečenica
Moraš znati!
Zavisno složena rečenica u kojoj zavisna surečenica dopunjuje glagol glavne surečenice kao oznaka vremena — zove se vremenska rečenica.

Primjeri:

                     Baka će me naučiti kuhati (kada?) dok još malo narastem.
                     Bio sam pred školom (otkad?) još dok je svitalo.
                     Igrali smo se pred školom (dokad?) sve dok nije zvonilo.

Vrijeme glagolske radnje izričemo priložnom oznakom vremena koja odgovara na pitanja: kada, otkad, dokad.

Priložne oznake vremena izričemo:
vremenskim prilozima,
glagolskim prilozima,
skupom riječi kojemu jezgra može biti imenica u
određenom padežu.
Primjeri:

            oduvijek                                                        prošle zime
            odsada                                                          ovog proljeća
            nikad                                                             svaki mjesec
            ubrzo                                                            rano jutros
            danas                                                            kasno večeras
            jučer                                                             ove godine
                                                                                  poslije kiše
            JEDNA RIJEČ (vremenski prilozi, glagolski prilozi) SKUP RIJEČI
                                

Priložna oznaka vremena odgovara na ista pitanja kao i vremenski prilog.


Vrijeme glagolske radnje možemo izreći i zavisnim vremenskim surečenicama.

Primjeri:

                Odlučili smo krenuti u šetnju kad je prestala padati kiša.

                Dok je otac stigao kući, mi smo već bili otišli.

                Prestali smo pričati kad je učiteljica ušla u razred.


U vremenskim rečenicama najčešći veznici su:
      vremenski prilozi: kada, dok, čim, otkad, dokad
      i veznički skupovi: prije nego, prije nego što, tek što...

Primjeri: (vremenski prilozi)

                Kada smo se vraćali iz škole vidjeli smo lijepog psa.

                Nisam moga otići dok ti nisi došao.

                Čim je učiteljica zatvorila vrata za sobom, počeli smo galamiti.

                Nisam baš najbolje otkada je otišla.

                Ne znam dokad ću to još moći izdržati.

Primjeri: (veznički skupovi)

                Ti si bila druga osoba prije nego si nju upoznala.

                Prije nego što ti ovo kažem, želim te nešto pitati.

                Tek što je ušla, počela je galamiti.
Vremenske surečenice odvajamo zarezom kada su u inverziji, naknadnom dodavanju i nizanju.

Primjeri:
                Dok je mama pekla kolače, ja sam je gledala.    inverzija

                Zimi, kad je vani hladno, više čitam.    naknadno dodavanje

                Dobro mi je kad slušam glazbu, kad se družim s prijateljima, kad sam                 na svježem zraku.    nizanje

Zapamtii!

Zarezom odvajamo vremenske surečenice u inverziji, u naknadnom dodavanju i nizanju.     Priložna oznaka vremena odgovara na pitanja: kuda, odakle, kamo.
     Vremenska rečenica odgovaraju na pitanja: kuda, odakle, kamo.
     Priložna oznaka vremena odgovara na pitanja: kada, otkad, dokad.     Jutros sam zaspao u školu.      

     Nisam znao u koju bi se grupu upisao ove godine.      

     Rano jutros smo otputovali na more.      

     Jesenas je bilo lijepo vrijeme.           Dok sam se igrao s prijateljem, počela je padati kiša.
                                       

     Kad je govorila o književnosti, slušao ju je.