Povratak na popis lekcija - hrvatski 7

Upravni i neupravni govor

Moraš znati!
Upravni je govor doslovno prenesen nečiji govor u pisanome tekstu.
Upravni govor u pisanom tekstu označava se navodnicima („ “)


Neupravni govor nastaje navođenjem tuđeg govora svojim riječima s nešto promijenjenim oblikom rečenice, ali s nepromijenjenim smislom.

Upravni govor može se preoblikovati u neupravni i obrnuto.
Upravni govor

                     Primjeri:

                                          Učiteljica je rekla: „Odmah izađite iz razreda.“

                                          Maja je povikala: „Čekajte me!“

                                          Ivan je kazao: „Boli me zub.“


Neupravni govor

                     Primjeri:

                                          Učiteljica je rekla da odmah izađu iz razreda.

                                          Maja je povikala neka je čekaju.

                                          Ivan je rekao da ga boli zub.


Pisanje upravnog i neupravnog govora u tekstu

Neupravni govor nema nikakav osobit način pisanja. Njime se prepričavaju nečije riječi.
Neupravni govor prepoznajemo po glagolima, npr.: rekao je, povikala je, prošaputala je...


Upravni govor u tekstu odvajamo rečeničnim znakovima — navodnicima.

Navodnici znače da doslovce navodimo nečiji govor.
Navodnike pišemo na tri načina: („ “), (" ") i (**).
Pazi!
U tiskanom tekstu upravni govor se najčešće obilježava crticama. lektira - 1.dio


Pisanje izjavnih, upitnih i uskličnih rečnica u upravnom govoru:


Izjavne rečenice

U izjavnim rečenicama na kraju upravnog govora ne pišemo točku nego iza navodnika pišemo zarez.


Primjeri:

                     „Gledao sam kako se pjeni more“, reče Igor Sanji.

                     Učiteljica im je rekla: Otvorite bilježnice i pišite.

                     Nisam uspjela, rekla je tužno.

                     Gdje si dosad bio? upita ga majka.


U upitnim i uskličnim rečenicama pišemo upitnik i uskličnik na kraju upravnog govora - prije navodnika.

Primjeri:
                     Što si rekao?“ upita učiteljica.

                     Prekrasna večer!“ usklikne ona.

Ako je upravni govor prekinut, umetnuti dio se odvaja zarezom.

Primjer:
                     Učiteljice,“ započne učenik, mislim da ja to ne znam.

Rečenicu koja najavljuje upravni govor pišemo s dvotočkom na kraju.

Primjer:
                     Otac mi reče: Od danas više nema igrica.     Upravni govor je standardni govor koji se primjenjuje u upravi.
     Upravni govor može se preoblikovati u neupravni i obrnuto.
     Preobilkovanjem upravnog govora u neupravni, mijenja mu se smisao.     Upravni se govor u pisanome tekstu označava navodnicima.
     U tiskonom tekstu upravni govor se najčešće obilježava crticama..
     Neupravni govor nastaje promijenom smisla tuđeg govara.