Povratak na popis lekcija - hrvatski 7

Upitne i odnosne zamjenice
Moraš znati!
Upitne zamjenice su upitne riječi u upitnim rečenicama, a zamjenjuju pojmove koje očekujemo u odgovorima.

      Tko je napisao knjigu Veli Jože?        Vladimir Nazor je napisao...
      Čiji je ono kišobran?                           To je moj kišobran.
      Što si rekao?                                        Rekao sam da se javiš
      Koji je tvoj broj?                                  Moj broj je 567 890.
      Kakav je bio kolač?                              Kolač je bio dobar.
      Koliko nas ide na izlet?                      Na izlet nas ide 30.

Uvrstimo li očekivane odgovore umjesto upitnih zamjenica, rečenice će postati izjavne.

Upitne zamjenice su: tko?, što?, kakav?, čiji?, koji?, koliko?


Upitne i odnosne zamjenice oblikom se ne razlikuju.
Različita je njihova uloga u rečenici.
Odnosnim zamjenicama ništa ne pitamo.

Primjeri:

                 Nisam znao što bih joj rekao.
                 Dobro je ispalo koliko se trudio.
                 Tko se zadnji smije, najslađe se smije.
                 Nisam znao koji je danas dan.
                 Ne zna se čiji je ono kišobran.


Odnosne zamjenice se ne nalaze u upitnim rečenicama, već u izjavnim i uskličnim.
Odnosne zamjenice najčešće nalazimo u složenim rečenicama.
Primjeri:

              Ne reži granu na kojoj sjediš.
              Reci mi što te muči.
              Tko manje govori, više sluša.

Odnosne zamjenice izriču odnose u rečenici, najčešće vezničke.
Primjeri:

              Vidi što radi!
              Reci mi što vidiš.

Nalaze se u izjavnim ili uskličnim rečenicama.
Primjeri:

                 Što se tu može!
                 Kolikih li cvijetova!
                 Kakav si ti to prijatelj!


Odnosne zamjenice nalaze se i u jednostavnim rečenicama.

Primjeri:

                 Što je prošlo, ne može se vratiti.
                 Nije prijatelj onaj koji ti sve odobrava.
                 Nije važno tko mi je to rekao.
Ovu vrstu zamjenica jednim imenom nazivamo upitno-odnosne zamjenice.


Zamjenice koji, kakav, čiji, koliki sklanjaju se kao pridjevi.
Ako su vezane uz imenicu, u istom su padežu, rodu i broju kao i imenica uz koju se nalaze.
Pazi!
Ako odnosna zamjenica nije uz imenicu, zamislit ćemo imenicu uz nju i to će nam olakšati određivanje padeža.

Jednina:
N  čiji?šestar
G  čijeg(a)?šestara
D  čijem(u)?šestaru
A  čijeg(a)?šestara
V  --
L  čijem(u)?šestaru
I  čijim?šestarom
Množina:
N  čiji?šestari
G  čijih?šestara
D  čijim?  šestarima
A  čije?šestare
V  --
L  čijim?šestarima
I  čijim?šestarima

Zamjenice tko? i što?
— sve njihove padežne oblike poznajemo kao padežna pitanja.

      Što si joj skuhao?

Upitna zamjenica što je u akuzativu.    (akuzativ:koga? što?)
Koga ili što si joj kupio?


Upitno odnosne zamjenice

  Upitne zamjenice

Primjeri:
                 Što si joj rekao?

                 Kakva je bila predstava?

                 Čiji je ono bicikl?


  Odnosne zamjenice

Primjeri:

                 Nisi znao što govoriš.

                 Važno je tko nešto govori.

                 Nije te zanimalo čija je ono kuća.     Što je hrana tijelu, to su knjige duši.

     knjige
     to
     Što     Dojila me mlijekom svoje ljubavi.
     Učila me jezik ovaj ubavi,
     S kojim ću i onda slatko tepati
     Kada ću za plotom možda slatko krepati.
     Samo tebe volim, draga nacijo
     Samo tebi služim, oj Kroacijo,
     Što si duša, jezik, majka, a ne znamen
     Za te živim, samo za te, amen!

                                       (A.G. Matoš, Gospa Marija)


     — kojim           

     — Što                   Upitne se zamj. nalaze u izjavnim, odnosne u upitnim ili uskličnim reč.
     Upitne se zamj. nalaze u upitnim, odnosne u izjavnim ili upitnim reč.
     Upitne se zamj. nalaze u upitnim, odnosne u izjavnim ili uskličnim reč.