Povratak na popis lekcija - hrvatski 7

Suprotna rečenica

Moraš znati!
Suprotne rečenice su nezavisno složene rečenice...
u kojima se sadržaj jedne rečenice suprostavlja sadržaju druge.
Suprotne rečenice povezuju veznici... a, ali, nego, no, već.
Primjeri:

              Bila je mala i okrugla, ali je trčala kao prava atletičarka.

              Na livadi je rasla visoka trava, a između nje su cvjetale male tratinčice.

              Stigli su na vrijeme, no vlak je već otišao.


Ispred suprotnih veznika uvijek se... piše zarez.

Primjeri:


              Bila je mala i okrugla, ali je trčala kao prava atletičarka.


                             1. surečenica: Bila je mala i okrugla.
                             2. surečenica: Trčala je kao prava atletičarka.

              Na livadi je rasla visoka trava, a između nje su cvjetale male tratinčice.

                             1. surečenica: Na livadi je rasla visoka trava.
                             2. surečenica: Između nje su cvjetale male tratinčice.

              Stigli su na vrijeme, no vlak je već otišao.

                             1. surečenica: Stigli su na vrijeme.
                             2. surečenica: Vlak je već otišao.              Jasna je suprotnost sadržaja.

    Suprotne rečenice su rečenice u kojima se sadržaji
    jedne surečenice sadržaju druge.

     isključni
     sastavni
     suprotni

     no, a, ali
     nego, samo, niti
     samo što, jedino


     Ivan ne reče ni riječ, podigne ruke u zrak.
     Nebo je bilo mirno, ptice su ga prelijetale.
     Nadao se da će uspjeti, je znao da je to san.