Povratak na popis lekcija - hrvatski 7

Sastavna rečenica
Moraš znati!
Sastavne rečenice su one nezavisno složene rečenice kojima se sadržaji rečenica dopunjuju.

Sastavne rečenice su povezane sastavnim veznicima: i, pa, te, ni, niti.

Poveži te dvije jednostavne rečenice!

                                          Volim čokoladu.

                                         Jedem je svaki dan.

Njihovi sadržaji su povezani istim (sakrivenim) subjektom - Ja.


      Volim čokoladu i jedem je svaki dan.

Dobili smo SASTAVNU nezavisno složenu rečenicu

— odnos među rečenicama je nezavisan (mogu stajati samostalno)
— povezane su veznikom i


Primjeri:

           Imam puno posla.
           Neću stići u kino.                         Imam puno posla pa neću stići u kino.

           Začuo je njezin glas.
           Nasmiješio se.                              Začuo je njezin glas te se nasmiješio.

           Nije ju već dugo vidio.
           Nije ju već dugo čuo.                    Nije ju već dugo vidio niti čuo.

Sastavni veznici ne povezuju samo surečenice, nego i riječi ili skupove riječi u rečenici.

Sastavnu rečenicu ne možemo odrediti samo na temelju veznika.
Trebamo ju raščlaniti i pronaći sastavne surečenice koje ti veznici povezuju.

Sastavne rečenice u pravilu pišemo bez zareza.
Zapamtii!
Zarez pišemo:
a)
   ako je druga surečenica naknadno dodana ili se ističe
Ne valja previše jesti , ni piti alkoholna pića.

b)
   ako se niže više surečenica s istim veznikom
Imam puno prijatelja , i sretan sam, i želim i ja njih usrećiti.     Plesali su i pjevali narodne pjesme.
     

     Srna gleda s prozora žarko ljeto i sluša tisuće glasova.
     

     Budim se u jutra rana radosno živeći od dana do dana.
     

     Budim se u jutra rana i radosno živim od dana do dana.
          Kad je došla bila je vesela i nasmijana.
     Nije se bojala ni vjetra ni grmljavine.
     Znala je svaku kuću u ulici i svakog u njoj.
     Bila je odlična učenica i učila je s lakoćom.