Povratak na popis lekcija - hrvatski 7

Priložne oznake

Moraš znati!
Priložne oznake su riječi koje prilažemo glagolima kako bismo
označili ... različite okolnosti glagolske radnje.


                Danas su planirano otputovali na izlet.
                Kada su otputovali? danasvrijeme
                Kako su otputovali? planiranonačin
                Kamo su otputovali? na izletmjesto

Priložne oznake mjesta, vremena i načina odgovaraju na pitanja:

gdje? kada? kako?
kuda? otkad? na koji način?
kamo? dokad?
odakle?
dokle?
mjesta vremena načina


Priložna oznaka može biti jedna riječ ili skup riječi.

                Danas su otputovali.
                danas
— vremenski prilog, priložna oznaka vremena (POV)

                Brzo je izašla iz kuće.
                brzo
— načinski prilog, priložna oznaka načina (PON)


                Dobro dijete dobro uči.
                dobro
—pridjev, dobro —prilog, priložna oznaka načina

Zapamtii!
                           Uz imenicu je — pridjev
                           Uz glagol je — prilog
Idemo k meni.priložna oznaka mjesta (POM)

Vrsta riječi: kprijedlog
                     menizamjenica

Igramo se u parku.priložna oznaka mjesta (POM)

Vrsta riječi: uprijedlog
                     parkuzamjenica
Pazi!
Prilog je uvijek jedna riječ .
Priložna oznaka mjesta može biti jedna riječ ili skup riječi .
                                                                                          ( u parku, k meni )


Postoje i priložne oznake ... sredstva, količine i društva


Priložna oznaka sredstva — odgovara na pitanje čime ?

Primjeri:

             Vozim se vlakom.
(imenica u instrumentalu) — sredstvo

             Crtam vodenim bojama. (pridjev i imenica u instrumentalu) — sredstvo

             Igram se loptom. (imenica u instrumentalu) — sredstvo

Priložna oznaka društva — odgovara na pitanje s kim?
Primjeri:

             Učim s prijateljicom.
(društvo)

       prijedlog s +prijateljicom — imenica u instrumentalu


             Igram se s Tomislavom. (društvo)

            prijedlog s +Tomislavom — imenica u instrumentalu


Važno!
Kad instrumental izriče sredstvo, piše se bez prijedloga s, sa ,
a kad izriče društvo, piše se s prijedlogom s, sa .
Priložna oznaka količine — odgovara na pitanje koliko?,    koliko puta?

Primjer:

             Premalo se brineš za mene.
(koliko)

             premalo — prilog (količina)

             Nebrojeno puta sam ti rekla hvala.

             Nebrojeno puta — prilog (količina)


    Priložne oznake su dodaci , a označavaju
     glagolske radnje.     Sanja je hodala pokraj mene.
     Vozili smo se s vlakom u Zagreb.
     Razgovarala sam s Željkom.
     Pisala sam olovkom.