Povratak na popis lekcija - hrvatski 7

Predikatna rečenica

Moraš znati!
Predikat je temeljni dio rečenice.


Razlikujemo ... glagolski i imenski predikat.
Glagolski predikat se sastoji samo od glagola, a imenski predikat od ... pomoćnog glagola biti i neke neglagolske riječi imenice, zamjenice,
                                                                                       pridjeva ili broja.

Primjeri:

                              P
                 Ivana piše zadaću.

                 Predikat — piše,
                 vrsta riječi — glagol → glagolski predikat


                                     P
                 Psi su dobroćudni.

                 Predikat — su dobroćudni,
                 vrsta riječi — su — pomoćni glagol biti
                                        dobroćudni — pridjev → imenski predikat
Predikat možemo izreći i predikatnom surečenicom koja se odnosi prema glavnoj surečenici kao dopuna njezinu predikatu.


Primjeri:
Jednostavna rečenica Zavisno složena rečenica

Mačke su najumiljatije.
         G                                        Z
Mačke su / da umiljatije ne mogu biti.

Jagode su preslatke.
         G                                  Z
Jagode su / da slađe ne mogu biti.

Kolač je ukusan.
         G                          Z
Kolač je / da prste poližeš.


Glavne surečenice: Mačke su, Jagode su, Kolač je nisu potpune jer u njima ...
predikat nije cjelovit pa je dopunjen zavisnom surečenicom

koja je nastala... preoblikom dijela imenskog predikata. (...najumiljatije, ...preslatke, ...ukusan)


Zapamtii!

Predikatna rečenica nastaje preoblikovanjem
dijela ... imenskog predikata u zavisnu rečenicu.

Svi imenski predikati se ne mogu preoblikovati u
predikatnu surečenicu, a ni obratno.

Primjeri:

         Haljina je da ljepšu nisam vidio.        Može preoblika — je najljepša

         Petar je kakvi su i ostali u klubu.                      Ne može preoblika

         Izlet je da ne može biti bolji.                Može preoblika — je najboljiPrimjeri:

                Ona nije što je nekad bila.
                Ivan je kakav su njegovi vršnjaci.
                Pjevač je da ga samo možeš sanjati.


Predikatne rečenice najčešće povezujemo veznikom da i
odnosnim zamjenicama
tko, što, koji, kakav.

Pazi!

Predikatne rečenice nikad ne odvajamo zarezom!

     Predikat je temeljni dio rečenice.
     Subjekt je temeljni dio rečenice.
     Predikat izrečen subjektom naziva se subjektni predikat.     Ona je najbolja.

     U ovoj rečenici pojavljuje se glagolski predikat.
     U ovoj rečenici pojavljuje se imenski predikat.     Sladoled je ukusan.

     Ovo je jednostavna rečenica.
     Ovo je složena rečenica     Knjiga je zanimljiva.

     U ovoj rečenici pojavljuje se glagolski predikat.
     U ovoj rečenici pojavljuje se imenski predikat.

     Znamo da će nam učiteljica pomoći.
     Izlet je da bolji ne može biti.
     To je ono što najviše želimo.