Povratak na popis lekcija - hrvatski 7

Objekt

Moraš znati!

Objekt je... dodatak glagolu na koji se prenosi... predmet glagolske radnje.

Objekt najčešće izričemo... imenicom ili zamjenicom u akuzativu.

     Ana čita knjigu. Što Ana čita? knjigu(imenica u akuzativu)

     Učiteljica ih je pohvalila. Koga je učiteljica pohvalila?
                                                njih ili ih(zamjenica u akuzativu)

S P O
Marko je kupio čokoladu.
Tko? Što radi? Kupuje — što?
       kupuje     čokolada — predmet kupovine

Objekt je... dodatak glagolu na koji se prenosi radnja — predmet radnje.


                    O
Poštar nosi pismo. Što poštar nosi? pismo — (imenica u akuzativu)
                         
Maja je oprala kosu. Što je Maja oprala? kosu — (imenica u akuzativu)
     O
Odnio je knjige u sobu. Što je odnio? knjige — (imenica u akuzativu)


Objekt izrečen akuzativom zove se... izravni objekt.

Naziv izravni objekt kazuje nam da radnja... izravno prelazi sa subjekta na objekt.

                         O
     Dodaj mi kruha. (komad kruha)

     Imenica kruha je u genitivu, ali može se reći i ovako:

                        O
     Dodaj mi kruh. (cijeli kruh)

     Imenica kruh je u akuzativu.

Imenica kruha i imenica kruh su... izravni objekti.Izravni objekt je u... akuzativu bez prijedloga ili u... genitivu koji se može zamijeniti akuzativom.


Neizravni objekt

Javi se učiteljici. Komu? učiteljici — (imenica u dativu)
Mislim na njega. Na koga? njega — (zamjenica u akuzativu s prijedlogom na)
Igram se s bratom. S kim? bratom — (imenica u instrumentalu)


Neizravni objekt obično je u dativu, lokativu, instrumentalu i u akuzativu s prijedlogom.

                      D                       A
     Baka je Ivanu ispričala priču.

     Ivanuneizravni objekt (dativ)
     pričuizravni objekt (akuzativ)

Primjeri:

         Poštar je donio pismo.

         Ivan čita lijepu knjigu.

         Nazvao je prijateljicu.

U rečenici može biti nekoliko predmeta radnje.

Primjeri:

         Učiteljica im je podijelila bilježnice.

         Kupio mu je sladoled.

         Kupi novine i donesi ih doma.Zapamti!

Objekt nikada ne može biti u... nominativu, ne može biti ni u... vokativu jer je vokativ padež dozivanja.     Objekt je dodatak imenici kojim ju opisuje.
     Objekt je dodatak glagolu kojim se izriče predmet radnje.
     Službu objekta najčešće imaju pridjevi.     Ivane, hoćeš li doći danas do mene?
     Maja vježba svirati klavir.
     Ana, požuri!
     Ivana je kupila sladoled.     Izravni objekt je u bez prijedloga ili u genitivu koji se može      zamijeniti .

     Objekt nikada ne može biti u ni u .Nisu svi podcrtani!

     Ivan crta oblake.
     Pjevao je lijepu pjesmu.
     Ivana mu je pokazala školu.
     Dobio je novu torbu.
     Zamahnula je loptom i pogodila prozor.
     Osjeća sreću i zadovoljstvo.


Ivan je Gorani poklonio cvijet.
Baka unucima priča lijepe priče.
Molim te, dodaj mi čašu vode.
Ana pazi na zagrade.