Povratak na popis lekcija - hrvatski 7

Nezavisno složena rečenica
Moraš znati!
Nezavisno složena rečenica nastala je... povezivanjem jednostavnih rečenica pomoću veznika.


U nezavisno složenoj rečenici surečenice su:
           — ravnopravne
           — svaka surečenica može biti samostalna i nezavisna


Složena rečenica je ona rečenica koja ima više od jednog predikata.

Moja mama kuha odličan ručak, a ja učim u svojoj sobi.
Predikati su: kuha i učim.

Jednostavne rečenice koje se povezuju u
složenu rečenicu
nazivaju se...surečenice.

Kuća, more, oko, u, plivati, knjiga
— ovo je skup riječi, ali nije rečenica (samo niz riječi)

      Na livadi rastu visibabe.
      Vatra!
                                                        — ovo su rečenice
      Ivana i Maja se igraju u parku.

                  Zašto?

Rečenica je... skup riječi ili samo jedna riječ kojom se prenosi potpuna obavijest.Moja mama kuha odličan ručak, a ja učim u svojoj sobi.Ova nezavisno složena rečenica sastoji se od... dvije rečenice:

         1. rečenica — Moja mama kuha odličan ručak.

         2. rečenica — Ja učim u svojoj sobi.

       P                                                                  P                       P
Sjedim u sobi, vani kiša nemilice pada, jedva čekam sunce i dolazak proljeća.
— ova rečenica je... složena rečenica

1. rečenica — Sjedim u sobi.

2. rečenica — Vani kiša nemilice pada.

3. rečenica — Jedva čekam sunce i dolazak proljeća.Navedena rečenica ima više od... jednog predikata (ima ih 3, odnosno sadrži 3 surečenice)
— navedena rečenica je nezavisno složena rečenica jer...svaka surečenica može stajati sama za sebe, odnosno biti nezavisna

Sjedim u sobi, vani kiša nemilice pada, jedva čekam sunce i dolazak proljeća.

— surečenice nisu spojene veznikom, već zarezimaNiz nezavisnih surečenica, koje ne povezuju veznici,
nego su sastavljene zarezima zove se... rečenični niz.

     nezavisno dodavana rečenica
     nezavisno nizana rečenica
     rečenični niz

     Nezavisno složene rečenice ...

     koje su povezane veznikom su autonomne.
     mogu biti i neoglagoljene, u njima se zarez ne piše.
     koje su povezane zarezom su bezvezničke.
     zovu se tako zato što je svaka surečenica nezavisna prema predikatu.

     veznička nezavisno složena rečenica
     rečenični niz
     isključna rečenica

     Složena rečenica jer ima jedan predikat.
     Složena rečenica jer ima više od jednog predikata.
     Jednostavna rečenica.

     zavisno složena rečenica
     nezavisno složena rečenica
     suprotna rečenica