Povratak na popis lekcija - hrvatski 7

Neodređene zamjenice

Moraš znati!
Neodređene zamjenice zamjenjuju nešto... neodređeno, općenito ili niječno.

Primjeri:
                     a) Neodređeno, nepoznato
                     Netko je nešto rekao.
                     Valjda je to nečiji bicikl.
                     Ako štogod pita, šuti.

                     b) Općenito
                     Svatko može svašta pitati.
                     Ako te itko išta pita, onda reci.
                     To može biti svačija šuma.                     c) Niječno
                     Nitko ti ništa nije rekao.
                     To nije ničija zemlja.
                     On nije nikakav prijatelj.

Netko je ušao u kuću.

     — zamjenica netko zamijenila je... svaku moguću nepoznatu osobu koja je ušla u kuću.

     — osoba nije poznata, nije riječ o nekoj određenoj osobi, nego o... neodređenoj.

Zamjenice koje zamjenjuju nešto neodređeno nazivamo...neodređene zamjenice.

     Netko je nešto radio.
Neodređena zamjenica netko zamjenjuje... neodređenu živu osobu.

     Ivan je nešto radio.
Neodređena zamjenica nešto zamjenjuje... nepoznato, neodređeno, neživo.
Pazi!

     Nitko nikoga nije čekao.

Neodređene zamjenice nitko i nikoga niječu da je netko nekoga čekao.

     Svi su u školi.

Neodređena zamjenica svi ne izdvaja jednu nepoznatu osobu (netko), niti niječe (nitko) da je tko u školi, nego uključuje... sve moguće osobe.

Sklonidba — nedređene zamjenice se sklanjaju kao... upitne zamjenice.

Posebnu sklonidbu ima... neodređena zamjenica sav.

Jednina Množina
m. rod ž. rod s. rod m. rod ž. rod s. rod
N sav sva sve, svo N svi sve sva
G svega sve svega G svih, sviju svih, sviju svih, sviju
D svemu svoj svemu D svima svima svima
A svega, sav svu sve, svo A sve sve sva
V sav sva sve, svo V svi sve sva
L svemu svoj svemu L svima svima svima
I svime svom svime I svima svima svima

Neke neodređene zamjenice nastaju spajanjem dviju riječi:
ne + što = nešto i + koji = ikoji sva + tko = svatko
čestica + zamjenica veznik + zamjenica zamjenica + zamjenica
Pazi!

Pisanje čestice god sa zamjenicom:

     a) sastavljeno (sa zamjenicom) kad znači... netko, nešto, itko, išta, nečiji, nekakav

          Zna li tkogod gdje je on? (Zna li itko?)
          Znaš li štogod o njemu? (Znaš li išta?)

     a) rastavljeno (sa zamjenicom) kad znači neograničenost... svatko, svašta, svačiji, svaki...

          Tko god zna gdje je on, neka veli. (Svatko tko zna...)
          Što god znaš o njemu, reci. (Sve što znaš...)


Nisu svi podcrtani!

Netko svatko svašta
ništa ma kakav nikakav
ovakav onakav čiji
bilo čiji takav bilo koji
koji god tko gdjekoji
koji gdješto što     Volio ju je tko god bi je vidio. Nitko
                                                   Svako

     Dovedi kogagod.  Nekoga
                                 Svakoga

     Dok ga je slušao, štogod bi i zapamtio.  Nešto
                                                                  Sve     Neodređene zamjenice zamjenjuju nešto , ili            .