Povratak na popis lekcija - hrvatski 7

Mjesna rečenica
Moraš znati!
Mjesna rečenica je zavisno složena rečenica u kojoj... zavisna surečenica dopunjuje glagol glavne surečenice kao oznaka mjesta.

Zavisna surečenica odgovara na ista pitanja kao i priložna oznaka mjesta: gdje, kamo, kuda, odakle, dokle.

Mjesni prilozi u zavisnim rečenicama služe kao veznici:

                 Proći ću kuda još nitko nije prošao.
                 Spavat ću gdje vjetar miluje lice.
                 Idem kamo me srce vodi.
                 Pođi odakle si i dođao.

Mjesto glagolske radnje izričemo... priložnim oznakama mjesta.
Priložna oznaka mjesta može se izreći... jednom riječju i skupom riječi.
Priložna oznaka mjesta odgovara na pitanja: gdje, kamo, kuda, odakle, dokle.
Priložne oznake mjesta najčešće izričemo mjesnim prilozima, ali i... skupom riječi kojemu je jezgra imenica u određenom padežu.


Primjeri priložnih oznaka mjesta:

jedna riječ (mjesni prilog)     skup riječi (prijedlog, pridjev, imenica)
ovdje     u daleke krajeve
ovuda     na moru
onuda     kraj mirnog jezera
tamo     u pustinji

PISANJE ZAREZA u mjesnoj zavisno složenoj rečenici

Zarezom odvajamo:   — mjesne rečenice u inverziji
                                  — umetnute mjesne surečenice
                                  — mjesne surečenice u nizuPrimjeri:

                 Kuda ja okom, ti za mnom skokom. (inverzija)

                 Gdje su bili neki, ja nikad neću biti. (inverzija)

                 Idem kako me srce vodi, gdje su mnogi bili, kamo mnogi
                 nikad neće ići.
(umetnuta mjesna surečenica)

     skupom riječi i apozicijom.
     jednom rječju, skupom riječi i mjesnom surečenicom.
     samo priložnom oznakom mjesta.

     Pošao je tamo gdje ga je ekipa čekala.
     Otrčali su kamo su ih noge nosile.
     Saznao je odakle je ona došla.


     Gdje nisi ti, meni je dosadno.

     apoziciji
     inverziji
     subjektnom skupu