Povratak na popis lekcija - hrvatski 7

Jednostavna rečenica

Moraš znati!

Predikat je... temeljni dio rečenice.

Jednostavne rečenice su rečenice koje imaju... jedan predikat, bez obzira na broj subjekata ili drugih rečeničnih dijelova.

Jednostavna rečnica može biti:

     a) neproširena — sastavljena samo od...
     subjekta i predikata ili samo predikata.

     Gladan sam.
     Josip pjeva.
     Gori!

     b) proširena — osim subjekta i predikata sadrži i...
     neku dopunu, bilo subjektu ili predikatu.

     Ivana me danas nazvala.
                 dopuna predikatu

     Ptičica pjeva na zelenoj grani.
                            dopuna predikatu

      Subjekt                           Predikat
               Moja mama kuha ručak.
      dopuna subjektu            dopuna predikatu
Primjeri:
           Tišina!

           Vatra!

U navedenim rečenicima nema predikata, ali je smisao jasan.
Rečenice bez glagola izriču samo ono bitno, ono najvažnije u obavijesti.

Rečenica u kojoj nije izrečen glagol naziva se... neoglagoljena ili krnja rečenica.

Rečenica može imati:

                           a) izrečen subjekt
                                S
Djeca se veselo smiju.


                           b) više subjekata
                              S          S
Ivan i Goran veselo pričaju.


     c) neizrečen subjekt
         Otišla je u školu.
   Subjekt nije izrečen, ali može se odrediti iz glagolskog oblika.
   Tko nije otišao u školu? Ona.


     d) rečenica može biti bez subjekta (besubjektna rečenica)
         Priča se o meni.
   Rečenica nema subjekt i subjekt se ne može odrediti iz
   glagolskog oblika.     Jednostavna rečenica može imati predikat.

     S obzirom na sastav, jednostavna rečenica može biti proširena i                           .

     Rečenica u kojoj nema glagola naziva se rečenica.

     Rečenica u kojoj nema subjekta i subjekt se ne može odrediti iz glagolskog      oblika, naziva se .

     Nisu podcrtani svi predikati!

     Jutros smo šetali obalom.

     More je šumilo.

     Kliktali su galebi.

     Iz daljine je dolazio brod.

     Mirisalo je po lavandi.

     Baš smo uživali.

     Prethodne rečenice su jednostavne jer imaju jedan... subjekt
                                                                                   predikat      Na cilj je stigao prvi.
      Do viđenja!
      Zamirisala je voćka u cvatu.Hodao je sve brže i brže. Luka lijepo pjeva. Svašta se pričalo. Kokoši i patke su trčkarale dvorištem.     Psi su dobroćudni.

     Predikat su dobroćudni je: glagolski
                                               imenski    Većina predikata po vrsti riječi su , odnosno .