Povratak na popis lekcija - hrvatski 7

Atributna rečenica

Moraš znati!
Atribut je riječ koja dopunjuje značenje imenice i pobliže ju označuje.


Atribut možemo izreći: — jednom riječju: pridjevom, zamjenicom, brojem ili imenicom u genitivu
— skupom riječi
— zavisnom atributnom surečenicom


Atributna rečenica je zavisna surečenica koja... pobliže označuje imenicu u glavnoj surečenici.
Primjeri:

              Živim u mirnome selu u kojemu ima puno livada.


                             Zavisna surečenica “u kojemu ima puno livada” odnosi se
                             prema imenici “selu” kao atribut. (mirnome)

                                                               ZS
              Postići će nešto oni koji se budu trudili.

                             Koji oni? Koji se budu trudili. (atributna rečenica)
Pazi!
              Postići će nešto oni koji se budu trudili.

                                                                           ZS
              Poznajem dobru učenicu koja je odlična sportašica.

                             Tko će postići nešto? subjektna rečenica

Atributne rečenice najčešće povezujemo:
                                    a) odnosnim zamjenicamakoji, kakav, čiji, što
                                    b) prilozimakada, gdje
                                    c) veznikomda


Ponekad uz veznik može stajati i prijedlogu kojemu
                                                                   — na kojemu

Primjeri:
              Vozit ćemo automobile koje još nitko nije vozio.
              Prodavat ćemo bilježnice čije će omote ilustrirati učenici.
              Bio je na igralištu na kojemu je bilo puno male djece.


Atributne surečenice obično dolaze... iza imenice koju dopunjuju.
Najčešće se... ne odvajaju zarezom.

Pazi!
Ako je atributna surečenica umetnuta ili
naknadno dodana ... odvaja se zarezom.

Umetnuta rečenica:
        O atomu, koji ima određena svojstva, danas puno znamo.

Naknadno dodana rečenica:
        Koristit ćemo se znanstvenim dostignućima, o kojima sada i ne sanjamo.

    Atribut je dopuna ...

     imenici
     glagolu

     imenicom
     pridjevom
     zavisnom atributnom surečenicom
     prilogom


     Žuti cvijet.
     Velika kuća.
     Zelena livada.
     Susjedova trešnja.
     Pita od jabuka.