Povratak na popis lekcija - fizika 7
Video
Svakodnevno smo u prilici čuti riječ tlak. U meteorološkim prognozama govori se o tlaku zraka, o područjima višeg i nižeg tlaka, kod liječnika se govori o krvnom tlaku, a često možemo čuti da se stanari zgrada žale na tlak u cijevima vodovoda.

Tlak nastaje djelovanjem pritisne sile na površinu. Stojimo li na pijesku ili snijegu propadamo u njega zbog tlaka koji je posljedica djelovanja naše težine na površinu koju određuju naša stopala.

Što je pritisna sila veća (Pokus 1), veći je i tlak, a što je pritisna sila manja, bit će manji i tlak. Tlak ovisi i o ploštini površine na koju sila djeluje (Pokus 2). Ako je ploština manja, tlak je veći, a ako je ploština veća, tlak je manji.
Tlak je razmjeran pritisnoj sili koja djeluje na neku površinu, a obrnuto razmjeran ploštini te površine.

Tlak se označava malim slovom p i jednak je kvocijentu pritisne sile i ploštine površine na koju djeluje sila:

16-1

Mjerna jedinica za tlak je njutn po kvadratnom metru, a naziva se paskal i označava sa Pa. Naziv je dobila u čast francuskom fizičaru Pascalu. Tlak od jednog paskala prouzroči sila od jednog njutna djelujući na površinu ploštine jednog kvadratnog metra. Paskal je mala mjerna jedinica pa se često koriste veće jedinice za tlak kao kilopaskal, hektopaskal, milibar i bar.
Najstarija mjerna jedinica za tlak je milimetar stupca žive.

Tlak se mjeri pomoću tlakomjera i barometra.
 • tlak nastaje djelovanjem sile na površinu
 • tlak je razmjeran sili, a obrnuto razmjeran ploštini površine na koju sila djeluje
 • tlak je kvocijent pritisne sile i ploštine
16-1
 • p - tlak
 • F - pritisna sila
 • A - ploština
 • mjerna jedinica za tlak je paskal - Pa
16-5
 • Veće jedinice od paskala:
  • 1kPa (kilopaskal) = 1000Pa
  • 1hPa (hektopaskal) = 100Pa
  • 1 mbar (milibar) = 100Pa
  • 1 bar = 100 000 Pa
  • 1 mmHg = 133 Pa
 • barometar i tlakomjer - naprave za mjerenje tlaka
Krvni tlak nastaje zbog pritiska krvi na krvne žile kojima prolazi. Ispumpavanjem krvi iz srca tlak se povećava i naziva se sistolički tlak ili gornji, a pri vraćanju krvi u srce između dva otkucaja srce se opušta i tlak je manji. Taj se tlak naziva dijastolički tlak ili donji. Normalne vrijednosti gornjeg i donjeg tlaka su oko 120 sa 80 mmHg.

16

Dječak mase 50 kilograma stoji na tlu. Koliki tlak proizvede ako je ploština potplata njegovih cipela 150 cm²?

33333 Pa
0,33 Pa
7500 Pa

Manji tlak stvaramo stojeći:

na jednoj nozi
na dvije noge

Tijelo određene mase pritišće na podlogu određene ploštine. Ako se uz istu ploštinu masa poveća dva puta tlak će biti:

dva puta manji
dva puta veći
nepromijenjen

Tlak od 0,38 hPa preračunat u Pa iznosi:

38 Pa
380 Pa
38 000 Pa

Želimo li prijeći preko blatnjavog tla, a da nam pri tome što manje propadnu noge to ćemo napraviti:

hodajući na prstima
hodajući punim stopalom