Povratak na popis lekcija - fizika 7
Video
Zajedničko svojstvo svih tijela je da zauzimaju određeni prostor i to svojstvo nazivamo prostornost.

Prema agregacijskom stanju, tijela su svrstana u tri skupine: čvrsta tijela, tekuća tijela ili tekućine i plinovita tijela ili plinovi.

Čvrsta tijela imaju stalan oblik bez obzira gdje se nalaze. Tekućine poprimaju oblik posude u kojoj se nalaze (Pokus 1), a u malim količinama imaju oblik kapljice. Plinovi također mijenjaju oblik i šire se u sav prostor koji im je na raspolaganju. Plinovi su uglavnom prozirni i ne možemo ih opipati. Pritišćući klip medicinske šprice možemo dokazati da je u njoj plin koji izlazi u vodu.

Uranjamo li čašu u vodu, razina vode se spušta jer zrak koji je u čaši istiskuje vodu (Pokus 2).

Tijela razlikujemo i prema njihovom obliku. Tijela koja nalikuju na geometrijska tijela nazivaju se pravilna tijela, a ona koja ne nalikuju na geometrijska tijela nazivaju se nepravilna tijela.

Pravilna su tijela lopta koja je nalik kugli, silos koji je nalik valjku, kornet koji je nalik stošcu, a u nepravilna tijela spadaju kamen, santa leda, cipela…

Osim što zauzimaju prostor, zajedničko svojstvo svih tijela je i da su građena od jedne ili više različitih tvari. Tako je knjiga građena samo od papira, a školska klupa od drva i metala.
 • u fizici tijelom nazivamo sve ono što zauzima određeni prostor
 • Prema agregacijskom stanju tijela dijelimo na:
  • čvrsta ili kruta tijela
  • tekuća tijela ili tekućine
  • plinovita tijela ili plinove
 • čvrsta tijela - stalan oblik
 • tekućine i plinovi - mijenjaju oblik
 • Prema obliku - tijela dijelimo na:
  • pravilna tijela
  • nepravilna tijela
 • sva su tijela građena od tvari
Pored čvrstog, tekućeg i plinovitog stanja postoji i stanje plazme. Plazma može nastati grijanjem plina na iznimno visoke temperature, a prirodnim se načinom stvara na Suncu.

Osim pravilnih i nepravilnih tijela postoje i tijela oblika fraktala kao na primjer pahulja snijega i šenon (križanac brokule i cvjetače). Karakteristika fraktalnog oblika je ponavljanje istih oblika ali u sve manjoj veličini.

Kada vodu iz čaše izlijemo na pod učionice promjeni se:

njen volumen
njena masa
njen oblik

Oblik mijenjaju:

plinovi i tekućine
čvrsta tijela

Stalan oblik imaju:

tekućine
plinovi
čvrsta tijela

U sav prostor koji im je na raspolaganju šire se:

plinovi
tekućine
čvrsta tijela

Zajedničko svojstvo svim tijelima je:

boja
pravilan oblik
prostornost