Povratak na popis lekcija - fizika 7
Video
Sva tijela u svojoj blizini Zemlja privlači prema svome središtu silom koju nazivamo sila teža i označavamo sa Fg (Pokus 1). Zbog sile teže sva tijela stoje na Zemlji unatoč njenom obliku kugle. Sila teža ovisi o udaljenosti od središta Zemlje i smanjuje se udaljavanjem od njega. Pošto djeluje na tijelo, hvatište sile teže nalazi se u samom tijelu.

Posljedica djelovanja sile teže na tijelo je težina tijela. Težina je sila kojom tijelo djeluje na vodoravnu podlogu na kojoj stoji ili (Pokus 2) na ovjes ako je ovješeno. Oznaka za težinu je G. Pošto težina djeluje na podlogu, njeno hvatište je u podlozi na kojoj tijelo stoji.

Težina i sila teža imaju isti smjer, orijentaciju i iznos, a razlikuju se u hvatištu.

Iz iskustva znamo da težina tijela ovisi o njegovoj masi. Tijelo veće mase jače pritišće na podlogu od tijela manje mase pa kažemo da je teže. Dakle, težina je razmjerna masi tijela, a koeficijent razmjernosti se naziva ubrzanje sile teže i označava se sa g. Ubrzanje sile teže iskazuje se jedinicom N/kg, a na Zemlji iznosi približno 10 N/kg.

Težina tijela jednaka je umnošku mase tijela i ubrzanja sile teže:

10-1

Isto vrijedi i za silu težu. Budući da je težina posljedica djelovanja sile teže na tijelo i težina, kao i sila teža ovisi o položaju tijela. Na Zemlji tijelo ima najveću težinu na polu, a najmanju na ekvatoru. Razlog tome, osim rotacije Zemlje, je i njena spljoštenost na polovima koji su najbliži njenom središtu dok je ekvator najudaljeniji od središta.

Osim na Zemlji, sila teža djeluje i na drugim planetima i nebeskim tijelima. Na Marsu je ona tri puta manja nego na Zemlji pa je i težina tri puta manja. Kada bismo pak otišli na Mjesec težina bi nam bila manja šest puta. Zato astronauti mogu na Mjesecu nositi teret šest puta veći nego na Zemlji, a i skaču šest puta više u vis.
 • sila teža - sila kojom Zemlja privlači tijela u svojoj blizini
 • sila teža usmjerena je prema središtu Zemlje
 • Fg - oznaka za silu težu
 • težina - sila kojom tijelo djeluje na vodoravnu podlogu na kojoj stoji ili na ovjes o kojem visi
 • G - oznaka za težinu
10-4
 • težina je razmjerna masi tijela
10-1
  • G - težina (N)
  • m - masa (kg)
  • g - ubrzanje sile teže - na Zemlji približno iznosi 10 N/kg
10-6
 • težina tijela nije stalna veličina već ovisi o položaju tijela
Sila teža je gravitacijska sila između Zemlje i tijela u njenoj blizini. Gravitacijsku silu otkrio je Isaac Newton i shvatio da je to privlačna sila koja se javlja između svaka dva tijela kao posljedica njihovih masa. Gravitacijska sila razmjerna je masama tijela, a obrnuto razmjerna kvadratu udaljenosti između tijela. Otkriće zakona gravitacije smatra se jednim od najvećih postignuća u razvoju ljudske misli. Njime je objašnjeno gibanje planeta i ostalih tijela Sunčeva sustava, pojava plime i oseke kao i nastanak Sunčevog sustava.

Kada se u svemiru dovoljno udaljimo od tijela velike mase ne osjećamo djelovanje gravitacijske sile pa stoga nemamo ni težinu. To je tzv. bestežinsko stanje.

Tijela jako velike mase imaju veliku gravitaciju, a među njima najznačajnija su tijela nazvana crne rupe. Gravitacijska sila tih tijela je tolika da privlači i svjetlost i ne da joj da se udalji od njega. Crne rupe predstavljaju u svemirskom prostranstvu gravitacijske ponore.

Astronaut mase 76 kg letjelicom ode na Mjesec. Njegova je masa tamo:

jednaka kao na Zemlji
manja nego na Zemlji
veća nego na Zemlji

Kolika je na Zemlji težina učenice mase 50 kg?

50 kg
50 N
500 N

Marko na pitanje koliko je težak odgovara 56 kg. Što nije točno u tome odgovoru?

to je premala težina za velikog dječaka
mjerna jedinica za težinu nije kilogram nego N

Težina i sila teža razlikuju se u:

iznosu
hvatištu
smjeru
mjernoj jedinici

Težina tijela mjeri se:

vagom
dinamometrom
menzurom

Udaljavanjem od središta Zemlje težina tijela se:

povećava
smanjuje
ne mijenja se