Povratak na popis lekcija - fizika 7
Video
Svakodnevno se u svojoj okolini susrećemo sa različitim međudjelovanjima tijela. Pri udarcu lopte, nogometaš je u međudjelovanju s njom; pustimo li loptu, ona pada zbog međudjelovanja sa Zemljom; stavimo li magnet među željezne čavliće, on ih privlači.

Međudjelovanje tijela opisujemo fizičkom veličinom koja se naziva sila. Silom možemo tijelu promijeniti stanje gibanja (Pokus 1) ili njegov oblik (Pokus 1).

U prirodi postoje različite vrste sila. Neke od njih djeluju samo kada su tijela u dodiru (Pokus 1) kao mišićna sila, sila trenja i elastična sila, a neke djeluju između udaljenih tijela (Pokus 2), kao gravitacijska sila koja je uzrok padanju tijela, električna sila i magnetna sila.

Električna sila (Pokus 1) djeluje između naelektriziranih tijela i može biti privlačna i odbojna. Učinak električne sile možemo zamijetiti pri češljanju kada nam kosa ide za češljem.
Magnetna sila (Pokus 1), koja djeluje između magneta, također može biti privlačna i odbojna.

Za razliku od ostalih fizičkih veličina koje smo do sada upoznali sila je vektorska veličina. To znači, da osim iznosa, ima hvatište, smjer i orijentaciju ili usmjerenost djelovanja.
Hvatište je početak sile, a smjer je pravac duž kojeg sila djeluje.

Grafički se sila prikazuje kao usmjerena dužina, a označava se slovom F.
Mjerna jedinica za silu je njutn (N), a naziv je dobila po engleskom znanstveniku Isaacu Newtonu, jednom od najvećih znanstvenika svih vremena. Legenda kaže da je Newton gravitacijsku silu spoznao promatrajući padanje jabuke sa stabla.
 • sila - fizička veličina kojom opisujemo međudjelovanja tijela
 • sila mijenja tijelu stanje gibanja ili oblik
 • Sile koje djeluju među udaljenim tijelima:
  • magnetna
  • gravitacijska
  • električna
 • Sile koje djeluju između tijela u dodiru:
  • mišićna
  • elastična
  • sila trenja
 • Sila je vektorska veličina - ima:
  • hvatište
  • smjer
  • iznos
  • orijentaciju
 • hvatište - početak sile
 • smjer - pravac duž kojeg sila djeluje
 • F - oznaka za silu
 • N (njutn) – mjerna jedinica za silu
Električna sila djeluje između naelektriziranih tijela. Tijela mogu biti pozitivno i negativno naelektrizirana. Pozitivno naelektrizirana su kada imaju više protona nego elektrona, a negativno naelektrizirana kada imaju više elektrona nego protona. Tijela se mogu naelektrizirati trljanjem pri čemu dolazi do prelaska elektrona sa jednog tijela na drugo.
Dva pozitivno ili dva negativno naelektrizirana tijela se odbijaju, a dva tijela od kojih je jedno pozitivno, a drugo negativno naelektrizirano se privlače.

Magnet je otkriven još 800. godine prije Krista u pokrajini Magneziji u Maloj Aziji. Svaki magnet ima dva pola – sjeverni magnetni pol označen slovom N i južni označen slovom S. Isti se polovi međusobno odbijaju, a različiti se međusobno privlače. Prostor oko magneta u kome djeluje magnetna sila naziva se magnetno polje i ono je najjače oko magnetnih polova.

Zemaljska kugla također je magnet . Sjeverni magnetni pol nalazi se blizu južnog geografskog pola, a južni magnetni pol blizu sjevernog geografskog pola. Oko Zemlje je magnetsko polje u kome se možemo orijentirati pomoću magnetske igle pri čemu dolazi do međudjelovanja Zemljinog magnetnog polja i magnetne igle. Kompas se za navigaciju brodova koristio u Europi u 11. stoljeću.

Koja od navedenih sila djeluje između tijela u dodiru:

gravitacijska sila
magnetna sila
mišićna sila

Koja od navedenih sila djeluje između udaljenih tijela?

gravitacijska sila
sila trenja
elastična sila

Koja sila djeluje pri pisanju olovkom po papiru?

sila trenja
magnetna sila
električna sila

Koja sila uzrokuje padanje lista sa stabla?

mišićna sila
magnetna sila
elastična sila
gravitacijska sila

Naglim kočenjem bicikla dolazi do:

promjene stanja gibanja
promjene oblika