Povratak na popis lekcija - fizika 7
Video
Ljudska koža ima osjet za temperaturu, no određivanje temperature osjetom vrlo je nepouzdano pa se za mjerenje temperature koristi naprava koja se naziva termometar. Danas postoje termometri različitih oblika i principa rada, a najčešći su živini termometri.

Živin termometar sastoji se od uske staklene cjevčice koja je na dnu proširena, a u proširenju se nalazi živa. Gornji dio cjevčice je zatvoren i iz njega je isisan zrak. Uz cjevčicu je pričvršćena temperaturna ljestvica. Pri mjerenju temperature nekog tijela, termometar mora biti u dodiru sa tim tijelom pri čemu dolazi do izjednačavanja njihovih temperatura. Zagrijavanjem, živa se širi (POKUS 1) i mijenja se njena visina u cjevčici. Što je temperatura viša, živa se više širi i visina stupca žive je veća.

Postoji nekoliko temperaturnih ljestvica, a u Hrvatskoj, kao i u većini Europskih zemalja koristi se Celzijeva temperaturna ljestvica. Tu ljestvicu uveo je švedski astronom i fizičar Anders Celsius u 18. st. Celzijeva temperaturna ljestvica zasniva se na dvije točke - ledištu i vrelištu vode. Temperatura na kojoj voda smrzava označena je sa 0, a temperatura na kojoj voda vrije sa 100. Razmak između te dvije točke, Celsius je podijelio na 100 jednakih dijelova i dobio mjernu jedinicu 1°C.
Temperatura u Celzijevoj temperaturnoj ljestvici označava se sa malim slovom t. Temperature ispod ledišta vode imaju negativan predznak.

Postoje li gornja i donja granica temperature?

Čestice unutar tijela se gibaju, a njihovo gibanje je sporije što je temperatura niža. Kada bi se tijelo dovoljno ohladilo čestice bi prestale sa gibanjem, a temperatura na kojoj bi do toga došlo naziva se apsolutna nula i u Celzijevoj ljestvici iznosi -273 °C.

Apsolutnom nulom započinje Kelvinova temperaturna ljestvica koju je uveo Škotski fizičar lord Kelvin u 19. stoljeću. U Kelvinovoj ljestvici temperatura se označava sa velikim T, a mjerna jedinica je kelvin. Temperatura od °K odgovara temperaturi od -273 °C.

Razmak između dva susjedna stupnja jednak je u obje ljestvice pa je promjena temperature također jednaka u jednoj i drugoj ljestvici, Δt = ΔT.
 • termometar - naprava za mjerenje temperature
 • Celzijeva temperaturna ljestvica:
  • t - oznaka za temperaturu
  • °C - mjerna jedinica za temperaturu
 • apsolutna nula - najniža temperatura na kojoj bi prestalo gibanje čestica unutar tijela, iznosi -273 °C u Celzijevoj i 0 K u Kelvinovoj temperaturnoj ljestvici
 • Kelvinova temperaturna ljestvica:
  • T - oznaka za temperaturu
  • K - mjerna jedinica za temperaturu
 • T (K) = t (°C) + 273
 • t (°C) = T (K) - 273
 • Promjena temperature jednaka je u Kelvinovoj i Celzijevoj temperaturnoj ljestvici:
Δt = ΔT
U Americi i Velikoj Britaniji koristi se Fahrenheitova temperaturna ljestvica. Ovu ljestvicu uveo je Daniel Fahrenheit u 18. stoljeću Za nulu je uzeo najnižu temperatura zime 1709. godine, a za 100 temperaturu svoga tijela. Mjerna jedinica za temperaturu je °F. Temperaturi od 0 °C odgovara temperatura od 32 °F, a temperaturi od 100 °C odgovara temperatura od 212 °F.

Na kojim se točkama zasniva Celzijeva temperaturna ljestvica?

ledištu i vrelištu žive
ledištu i vrelištu vode
ledištu i vrelištu alkohola

Na kojoj fizikalnoj pojavi se temelji rad termometra?

taljenju čvrstih tijela
toplinskom širenju tijela
vrenju vode

Razlika temperature ljetnog i zimskog dana iznosi 45°C. Kolika je ta razlika u kelvinima?

318 K
45 K
228 K

Temperatura 100K u °C iznosi

173 °C
-173 °C
373 °C

Temperatura 5 °C u kelvinima iznosi

278 K
5 K
255 K