Povratak na popis lekcija - fizika 7
Video
Često smo u prilici da moramo prekriti neku površinu, kao na primjer pod sobe sagom, zid kupaonice pločicama ili kutiju poklona ukrasnim papirom. Da bismo to uspješno napravili moramo znati kolika je veličina te površine.

Veličina površine zaziva se ploština i u fizici se označava velikim slovom A ili S. Međunarodna mjerna jedinica za ploštinu je kvadratni ili četvorni metar (m²). Kvadratni metar je ploština kvadrata duljine stranice 1m. Osim kvadratnog metra koriste se i manje i veće jedinice za ploštinu. Manje jedinice od kvadratnog metra su kvadratni decimetar, kvadratni centimetar, kvadratni milimetar, a veće su ar, hektar i kvadratni kilometar.

Ploština neke površine može se odrediti izravnim mjerenjem tako da ju prekrijemo sa modelima odabrane jedinice mjerenja ili ju možemo izračunati po odgovarajućoj matematičkoj formuli.

Na jednostavan se način može odrediti i ploština nepravilnog lika tako da se njegova površina prekrije mrežom kvadratića određene ploštine i zatim se ti kvadratići prebroje.

Tako je određena ploština Jadranskog mora i ona iznosi 31 500 km².
 • ploština - veličina površine
 • oznaka ploštine - A ili S
 • međunarodna mjerna jedinica ploštine - kvadratni ili četvorni metar - m²
 • Manje jedinice za ploštinu:
  • 1 m² = 10 dm • 10 dm = 100 dm²
  • 1 m² = 100 cm • 100 cm = 10 000 cm²
  • 1 m² = 1000 mm • 1000 mm = 1 000 000 mm²
 • Veće jedinice za ploštinu:
  • 1 a (ar) = 10 m • 10 m = 100 m²
  • 1 ha (hektar) = 100 m • 100 m = 10 000 m²
  • 1 km² = 1000 m • 1000 m = 1 000 000 m²
 • Određivanje ploštine:
  • izravnim mjerenjem
  • računanjem
Ploština poljoprivrednog zemljišta obično se iskazuje u jutrima. Jutro je mjerna jedinica koja potječe od starih Egipćana, a određena je ploštinom njive koju izoru plugom dva vola za jedan dan. Jedno jutro je 5 755 m².

5 m² izraženo u cm² je:

50 000
500
50

Kolika je ploština poda učionice duge 5 m i široke 4 m?

20 m
20 m²
9 m

Osnovna mjerna jedinica ploštine je:

kvadratni metar
metar
kilopond

Pločica oblika pravokutnika duga je 30 cm, a široka 20 cm. Koliko nam je takvih pločica potrebno da prekrijemo površinu zida čija je ploština 6 m² ?

10
100
600

Veće mjerne jedinice od kvadratnog metra su:

kvadratni decimetar i kvadratni milimetar
ar i kvadratni kilometar