Povratak na popis lekcija - fizika 7
Video
Znamo da svako tijelo zauzima određeni dio prostora. Veličina prostora koji tijelo zauzima naziva se obujam ili volumen i označava se velikim slovom V. Osnovna mjerna jedinica za obujam je kubni metar (m³), a to je obujam kocke čija duljina brida iznosi jedan metar. Osim kubnog metra koriste se manje i veće jedinice za obujam. Manje jedinice su kubni decimetar (dm³), kubni centimetar (cm³) i kubni milimetar (mm³). Veća jedinica je kubni kilometar (km³).

Za volumen tekućina i plinova koristi se jedna litra (L), te manje i veće jedinice. Manje su decilitar (dL), centilitar (cL) i mililitar (mL), a veća je jedinica hektolitar (hL). Jedna litra tekućine (Pokus 1) zauzima prostor od jednog kubnog decimetra.

Pravilnim tijelima obujam se jednostavno odredi mjerenjem duljine bridova i računanjem prema matematičkoj formuli, a obujam tekućina i nepravilnih tijela netopivih u vodi određuje se pomoću menzure. Menzura je prozirna valjkasta posuda sa mjernom skalom. Tekućina se ulije u menzuru (Pokus 2) i očita se njezin obujam na mjernoj skali.

Pri mjerenju obujma tijela prvo se u menzuru nalije određeni obujam vode i očita se koliki je taj obujam (Pokus 3) te se u nju uroni tijelo i očita se obujam vode i tijela zajedno. Razlika ta dva obujma je obujam tijela.
 • obujam - veličina prostora koji zauzima neko tijelo
 • V - oznaka za obujam
 • 1 m³ - osnovna mjerna jedinica za obujam
 • Manje jedinice od 1 m³:
  • 1 m³ = 10 dm • 10 dm • 10 dm = 1000 dm³
  • 1 m³ = 100 cm • 100 cm • 100 cm = 1 000 000 cm³
  • 1 m³ = 1000 mm • 1000 mm • 1000 mm = 1 000 000 000 mm³
 • Veća jedinica od 1 m³:
  • 1 km³ = 1000 m • 1000 m • 1000 m = 1 000 000 000 m³
 • 1 L = 1 dm³
  • 1 mL = 1 cm³
  • 1 L = 10 dL
  • 1 L = 100 cL
  • 1 L = 1000 mL
  • 1 hL = 100 L
 • Obujam kocke: V = a · a · a
 • Obujam kvadra: V = a · b · c
 • menzura - mjerna naprava za mjerenje obujma tekućina i nepravilnih čvrstih tijela
 • Obujam nepravilnog tijela mjeren menzurom: V = V2 – V1
  • V - obujam tijela
  • V1 - obujam vode
  • V2 - obujam tijela i vode zajedno
Osim osnovnih međunarodnih mjernih jedinica za obujam u koriste i druge mjerne jedinice. Tako se za obujam nafte koriste mjerne jedinice gallon i barrel.


1 gallon = 3,7799dm³ = 3,78 L

1 barrel = 158,76 dm³ = 158,76 L

Jedna litra je:

1 m³
1 cm³
1 dm³

Koliko litara vode stane u akvarij duljine 1 m, širine 0,5 m i visine 0,3 m?

0,15 L
15 L
150 L
1,5 L

Kubični decimetar manji je od kubičnog metra:

10 puta
100 puta
1000 puta

U menzuru u kojoj je 40 mL vode uronimo kamen. Razina vode podigla se do oznake 65mL. Koliki je obujam kamena?

105 cm³
25 cm³
65 cm³