Povratak na popis lekcija - fizika 7
Video
Vozač automobila pri vožnji obavezno mora staviti sigurnosni pojas. Razlog tome je svojstvo tijela koje se naziva tromost ili inercija tijela. Tromost je svojstvo tijela da se opire promjeni stanja gibanja u kome se nalazi. Ako se tijelo giba i dalje se nastoji gibati, a ako miruje i dalje nastoji mirovati. Kada se kolica naglo pokrenu (Pokus 1), uteg zbog tromosti ostaje na mjestu, a kada se kolica naglo zaustave (Pokus 2), uteg zbog tromosti nastavi dalje s gibanjem. Istu posljedicu tromosti osjetimo i pri vožnji autobusom ili tramvajem. Tromost tijela se u fizici iskazuje veličinom koja se naziva masa i označava malim slovom m. Tijelo veće mase je tromije što znači da ga je teže zaustaviti ako se giba ili pokrenuti ako miruje, a tijelo manje mase je manje tromo - lakše ga je zaustaviti i pokrenuti.

Međunarodna mjerna jedinica za masu je kilogram - oznaka kg, a koriste se i druge veće i manje jedinice. Manje jedinice su dekagram i gram, a veća je tona.

Masa se mjeri vagom. Postoje različite vrste vaga, a najjednostavnija je polužna vaga. Vaganje je uspoređivanje nepoznate mase tijela sa poznatom masom utega. Na jednu stranu vage stavlja se tijelo nepoznate mase, a na drugu utezi (Pokus 3). Kada je vaga u ravnoteži masa tijela jednaka je masi utega.

Pri raznim promjenama svojstava tijela njihova masa ostaje nepromijenjena. Masa se također ne mijenja ovisno o položaju tijela - ona je ista svuda na Zemlji kao i na svim drugim nebeskim tijelima.
 • tromost ili inercija - svojstvo tijela da se opire promjeni stanja gibanja u kome se nalazi
 • masa - fizička veličina kojom se iskazuje tromost tijela
  • manja masa - manja tromost
  • veća masa - veća tromost
 • međunarodna mjerna jedinica za masu - kilogram (kg)
  • Veća jedinica:
   • 1 t = 1000 kg
  • Manje jedinice:
   • 1 kg = 100 dag
   • 1 kg = 1000 g
 • masa se mjeri vagom
 • vaganje - uspoređivanje nepoznate s poznatom masom
 • masa tijela pri promjenama stanja tijela ostaje nepromijenjena
 • masa tijela ne ovisi o tome gdje se tijelo nalazi
Kilogram je mjerna jedinica za masu, dogovorena 1779. godine. Tada je izrađen uteg od platine i iridija za koji je određeno da ima masu jedan kilogram. On se danas čuva u Međunarodnom uredu za mjere i utege. U prošlosti svaka je zemlja imala svoje mjere za masu. U Hrvatskoj se koristila libra, a u drugim zemljama druge jedinice.

Neke od njih koriste se i danas. Jedna od njih je karat koji koriste zlatari (1 karat = 0,2 grama).

5

1 kilogram je veća mjerna jedinica od dekagrama:

10 puta
100 puta
1000 puta

Ivana ima masu 48 kg. Izražena u gramima Ivanina masa je:

480 g
4 800 g
48 000 g

Kada autobus naglo krene sa stanice putnici:

polete naprijed
polete nazad
ostanu na mjestu

Uteg mase 5 kg odnesen sa Zemlje na Mjesec ima:

veću masu
jednaku masu
manju masu

Veću tromost ima:

miš
slon