Povratak na popis lekcija - fizika 7
Video
Hidrostatički tlak se javlja u tekućini kao posljedica njene težine. Osjetimo ga kada zaronimo u vodu pri čemu na nas djeluje u svim smjerovima - bočno, odozdo i odozgo. Povećava se sa svakim metrom dubine za 10 000 Pa. Zbog hidrostatičkog tlaka voda štrca kroz rupice na boci (Pokus 1). Hidrostatički tlak je veći na većoj dubini, pa je mlaz na najnižoj rupici najjači. Osim o dubini, hidrostatički tlak ovisi i o gustoći tekućine. Što je tekućina gušća i tlak je veći. Hidrostatički tlak jednak je umnošku gustoće tekućine, ubrzanja sile teže i dubine:

17-1

Ako na tekućinu djelujemo silom izvana, uz hidrostatički tlak, u tekućini se javlja još i dodatni hidraulički tlak (Pokus 2). Pošto je tekućina lako pokretljiva taj se tlak u tekućini širi na sve strane jednako čitavim obujmom tekućine. Ovu zakonitost otkrio je Pascal pa po njemu ona nosi naziv Pascalov zakon. Pascalov zakon primjenjuje se u tehnici za rad hidrauličkih uređaja kao što su prijenosnici gibanja, kočnice i dizalice.

(Pokus 3) Takav uređaj sastoji se od dvije cijevi sa pomičnim klipovima različitih ploština. Djelujući silom na manji klip stvara se tlak koji se tekućinom širi do većeg klipa i na njega prouzroči veću silu. Sila je onoliko puta veća koliko je puta ploština većeg klipa veća od ploštine manjeg klipa.

Poput hidrostatičkog tlaka u tekućini i u zraku se javlja tlak – atmosferski tlak koji je posljedica težine zraka (Pokus 4). Voda ne istječe iz preokrenute čaše zbog djelovanja atmosferskog tlaka.
Na razini mora iznosi 101 325 Pa, a povećanjem nadmorske visine atmosferski tlak se smanjuje. Tlak zraka ovisi i o vremenskim prilikama. Pred kišu se smanjuje, a dolaskom lijepog vremena povećava.

Područja niskog tlaka nazivaju se ciklone, a područja povišenog tlaka anticiklone. Mjerenje tlaka zraka od izuzetne je važnosti za prognoziranje vremena.
  • hidrostatički tlak - tlak u tekućini koji je posljedica težine tekućine
17-1
ρ - gustoća tekućine
g - ubrzanje sile teže (10 N/kg)
h - dubina
  • hidrostatički tlak je razmjeran gustoći tekućine i dubini
  • hidraulički tlak - posljedica vanjske sile na tekućinu
  • Pascalov zakon - tlak se u tekućini širi na sve strane jednako
  • Pascalov zakon primjenjuje se kod hidrauličkih uređaja - djelovanjem manje sile na klip manje ploštine svladava se veća sila na klipu veće ploštine
  • atmosferski tlak - javlja se u zraku kao posljedica težine zraka
    • na razini mora iznosi 101 325 Pa, a povećanjem nadmorske visine se smanjuje
Na tijelo uronjeno u tekućinu djeluje hidrostatički tlak sa svih strana pri čemu je tlak zbog veće dubine veći na donjem dijelu tijela. Posljedica razlike hidrostatičkih tlakova na donji i gornji dio tijela je sila koja je usmjerena suprotno od sile teže i nastoji tijelo izbaciti iz tekućine. Ta se sila naziva uzgon.

Zbog uzgona tijelu se dok je uronjeno u tekućini prividno smanji težina za težinu istisnute tekućine. Uzgon je razmjeran gustoći tekućine i obujmu tijela:
17-4
Ako je uzgon veći od sile teže tijelo izranja iz tekućine, ako je manji, tijelo tone, a kada su sila teža i uzgon jednaki tijelo lebdi u tekućini.

Hidrostatički tlak u jezeru najveći je:

na dnu jezera
na površini jezera
jednak je na svim dubinama

Polje visokog tlaka zraka donosi:

lijepo vrijeme
kišovito vrijeme

Povećanjem nadmorske visine atmosferski se tlak:

povećava
smanjuje
ne mijenja se

Tlak uzrokovan vanjskom silom u tekućini se širi:

prema dnu
prema površini
na sve strane jednako

U kojoj je tekućini na istoj dubini najveći hidrostatički tlak:

u ulju gustoće 885 kg/m3
u slatkoj vodi gustoće 1000 kg/m3
u slanoj vodi gustoće 1025 kg/m3