Povratak na popis lekcija - fizika 7
Video
Znamo da su tijela građena od tvari, no postavlja se pitanje kako su građene tvari. Na to pitanje pokušavali su odgovoriti još starogrčki filozofi od kojih su jedni smatrali da su tijela cjelovita, a drugi da su građena od sitnih čestica. Najistaknutiji među njima bio je Demokrit koji je te čestice, koje grade tvari, nazvao atomima i smatrao ih nedjeljivima. Danas znamo da su tvari građene od čestica koje se neprestano gibaju, a to se može dokazati s nekoliko jednostavnih pokusa.
Kada raspršimo dezodorans u jednom dijelu prostorije, miris se vrlo brzo proširi čitavom prostorijom. Isto tako, ako u čašu vode kapnemo kapljicu tinte (POKUS 1), ubrzo se oboji sva voda.

Čestice od kojih su građene tvari nazivaju se molekule, ali one nisu nedjeljive već se sastoje od još manjih čestica - atoma. Neke molekule građene su od istih atoma, a neke, kao voda, od različitih. Jedna molekula vode sastoji se od dva atoma vodika i jednog atoma kisika. Postoje i molekule koje sadrže nekoliko stotina atoma.

Atomi nisu, kako je smatrao Demokrit, nedjeljivi već su građeni od još sitnijih čestica. Atom se sastoji od elektronskog omotača u kojem se giba elektron i atomske jezgre u kojoj su protoni i neutroni.

Između čestica unutar tvari postoji prazni prostor - međuprostor. Pri miješanju tekućina različite gustoće čestice jedne tvari ulaze u taj prazni prostor između čestica druge tvari pa je njihov ukupni obujam nakon miješanja manji od ukupnog obujma prije miješanja. Zato, ako u punu šalicu čaja stavimo žlicu šećera, čaj se neće preliti preko ruba šalice jer dolazi do popunjavanja međuprostora.

Čestice unutar tvari međusobno su vezane, a veze su najjače u čvrstim, a najslabije u plinovitim tijelima. Stoga unutar čvrstog tijela čestice titraju oko nekog položaja i ne mijenjaju položaj, pa tijelo ne mijenja ni oblik ni obujam.
Unutar tekućine čestice titraju ali mijenjaju i položaj, pa tekućine mijenjaju oblik.
Unutar plina čestice se slobodno gibaju u svim smjerovima pa plin mijenja oblik i obujam.
  • tvari su građene od čestica koje se neprestano gibaju
  • molekule - čestice od kojih su građene tvari
  • atomi - čestice od kojih su građene molekule
  • Atom:
    • elektronski omotač (elektroni)
    • atomska jezgra (protoni i neutroni)
  • između čestica unutar tvari postoji prazni prostor - međuprostor
  • između čestica tvari postoji veza koja je najjača u čvrstim, a najslabija u plinovitim tijelima
Jedan od prvih znanstvenika koji je proučavao sile između molekula bio je hrvatski znanstvenik Ruđer Bošković. Ustanovio je da privlačna sila između molekula smanjivanjem udaljenosti među njima prelazi u odbojnu silu zbog koje se tijela ne mogu stlačiti.
Privlačna sila između molekula iste tvari naziva se kohezija.
Privlačna sila djeluje također između molekula različitih tvari i naziva se adhezija. Posljedica adhezije je podizanje vode uz rub staklene čaše.

7

Atom je građen od:

molekula
protona, neutrona i elektrona
nepoznate tvari

Širenje mirisa dezodoransa učionicom dokazuje:

cjelovitost tvari
čestičnu građu tvari

U menzuru nalijemo 50 mL alkohola, a zatim dolijemo 50 mL vode. Ukupni volumen je:

100 mL
manji od 100 mL
veći od 100 mL

Unutar neke tvari između molekula je:

voda
prazni prostor
plin
zrak

Unutar tvari čestice:

miruju
gibaju se