Povratak na popis lekcija - fizika 7
Video
Da bi neko tijelo obavilo rad mora imati energiju. Energija je sposobnost tijela da obavlja rad. Ne možemo ju vidjeti već ju prepoznajemo po njenom djelovanju.

Razlikujemo različite vrste energije: voda na vrhu slapa ima gravitacijsku energiju, a pri gibanju kinetičku energiju.
Sunce ima nuklearnu energiju, a nafta kemijsku.

Svojstvo energije je pretvaranje iz jednog oblika u drugi. Na primjer, kada zapalimo naftu (Pokus 1), kemijska se energija pretvara u toplinsku i svjetlosnu. Upalimo li svjetlo (Pokus 2), u žaruljici dolazi do pretvorbe električne energije u svjetlosnu i toplinsku energiju.

Osim pretvaranja iz jednog oblika u drugi, energija prelazi sa jednog tijela na drugo. Kada neko tijelo obavlja rad njegova se energija smanjuje za iznos obavljenog rada. Tijelo na kojem se obavlja rad prima energiju i njegova se energija povećava za iznos obavljenog rada.
Na primjer, kada guramo kolica naša se energija smanjuje, na kolicima obavljamo rad i njihova se energija povećava.

Rad
se definira kao energija u prijelazu.

Energija se označava sa E, a mjerna jedinica je ista kao za rad – džul.

Ukupna energija u Svemiru je stalno ista. Energija se ne može ni stvoriti niti uništiti već samo prelazi sa jednog tijela na drugo i iz jednog oblika u drugi. To je zakon očuvanja energije.

Osnovna mjerna jedinica za energiju je džul, no energija hrane izražava se u kalorijama, što je stara mjerna jedinica za energiju. Jedna kalorija je 4,2 džula.
 • energija - sposobnost tijela da obavi rad
 • Različiti oblici energije:
  • kemijska
  • kinetička
  • potencijalna
  • svjetlosna
  • toplinska
  • nuklearna…
 • energija se pretvara iz jednog oblika u drugi
 • energija prelazi sa jednog tijela na drugo
 • rad – energija u prijelazu
 • E - oznaka za energiju
 • J (džul) - mjerna jedinica za energiju
 • zakon očuvanja energije - energija se ne može stvoriti ni uništiti već samo mijenja oblike i prelazi sa tijela na tijelo
Perpetuum mobile - vječno pokretljivo

U antici i srednjem vijeku izumitelji su pokušavali konstruirati stroj za čiji rad ne bi trebala energija. Takav stroj nazvali su perpetuum mobile. Stroj bi nakon što je jednom pokrenut radio sam od sebe.
U 16. stoljeću Leonardo da Vinci shvatio je da je takav stroj nemoguće konstruirati, a u 18. stoljeću francuska akademija znanosti odlučila je da neće više prihvaćati ideje vezane uz taj projekt.

Zakon očuvanja energije uveden je u 19. stoljeću.

Da bi tijelo obavilo rad mora imati:

snagu
silu
energiju

Energija se može proizvesti:

da
ne

Može li se energija potrošiti?

da
ne

Osnovna mjerna jedinica za energiju je:

kalorija
J
W

Tijelo koje obavlja rad, nakon obavljenog rada ima:

veću energiju
manju energiju
jednaku kao i prije