Povratak na popis lekcija - fizika 7
Video
Osim stanja gibanja, sila može tijelu promijeniti i oblik. Djelujemo li mišićnom silom i rastežemo oprugu (Pokus 1) osjetiti ćemo djelovanje sile na naše ruke. Ta sila nastoji vratiti oprugu u prvobitni oblik i naziva se elastična sila. Elastična sila ima isti iznos kao i mišićna sila kojom rastežemo oprugu ali suprotnu orijentaciju od nje.

Tijela koja se nakon djelovanja sile vraćaju u prvobitni oblik, poput opruge, nazivaju se elastična tijela. U elastična tijela spada i guma (Pokus 2) čija se elastična svojstva koriste pri izradi luka i strijele, te lopte.

Za razliku od elastičnih tijela postoje i tijela koja se nakon djelovanja sile ne vraćaju u prvobitni oblik (Pokus 2). Takva tijela nazivamo plastična tijela. U plastična tijela spada plastelin.

Kada na elastičnu oprugu djelujemo silom ona se produlji, a produljenje ovisi o iznosu sile (Pokus 3). Što je sila veća to je i produljenje veće. Produljenje opruge, koje označavamo sa Δl razmjerno je sili, a koeficijent razmjernosti naziva se konstanta opruge.

Konstanta opruge označava se malim slovom k i iskazuje jedinicom N/m. Elastična sila jednaka je umnošku konstante elastičnosti i produljenja opruge:

F = k · Δl

Konstanta opruge ovisi o vrsti opruge. Tanje i dulje opruge imaju malu konstantu i lako se rastežu dok deblje i kraće opruge imaju veliku konstantu, te se teže rastežu.

Na svojstvima elastične opruge da je produljenje razmjerno sili te da se nakon njenog djelovanja opruga vraća u prvobitni oblik temelji se rad dinamometra (Pokus 3) - naprave za mjerenje sile.
Dinamometar se sastoji od elastične opruge sa mjernom skalom. Naziv dolazi od grčkih riječi dynamis - što znači sila i metrein - što znači mjeriti.
 • elastična sila - opire se promijeni oblika tijela i ima isti iznos kao vanjska sila na tijelo ali suprotnu orijentaciju od nje
 • elastična tijela - nakon djelovanja vanjske sile vraćaju se u prvobitni oblik
 • plastična tijela - nakon djelovanja vanjske sile ne vraćaju se u prvobitni oblik
 • produljenje opruge razmjerno je sili koja na nju djeluje: Δl ~ F
 • F = k · Δl
  • F - sila (N)
  • k - konstanta opruge (N/m)
  • Δl - produljenje opruge (m)
 • dinamometar - naprava za mjerenje sile

Elastična sila ima orijentaciju:

vertikalno prema dolje
vertikalno prema gore
suprotnu od vanjske sile na tijelo

Na oprugu djelujemo mišićnom silom od 25 N. Elastična sila u opruzi iznosi:

manje od 25 N
25 N
više od 25 N

Na oprugu dugu 10 cm objesimo dva jednaka utega i ona se produlji za tri centimetra. Koliko utega treba objesiti da se produlji za 9 cm?

4 utega
6 utega
9 utega

Opruge koje se lako rastežu pod djelovanjem sile imaju:

malu konstantu elastičnosti
veliku konstantu elastičnosti

Tijela koja se nakon djelovanja vanjske sile vraćaju u prvobitni oblik nazivaju se:

plastična tijela
savitljiva tijela
elastična tijela