Povratak na popis lekcija - fizika 7
Video
Gravitacijsku potencijalnu energiju ima tijelo zbog svog položaja i na račun nje može obaviti rad. Postoji još jedan oblik potencijalne energije koju imaju elastična tijela zbog svog izobličenja i ta se energija naziva elastična potencijalna energija i označava se sa Eep.

Elastična tijela su opruga i guma koje se djelovanjem vanjske sile izobliče, a prestankom djelovanja sile vraćaju se u svoj prvobitni oblik. Kada elastičnu oprugu stišćemo ili rastežemo na njoj obavljamo rad koji se pretvara u elastičnu potencijalnu energiju pohranjenu u izobličenoj opruzi (Pokus 1).

Pustimo li oprugu ona se vraća u svoj prvobitni oblik pri čemu se njena elastična potencijalna energija pretvara u kinetičku energiju. Pretvorba elastične potencijalne energije u kinetičku energiju koristi se kod luka i strijele (Pokus 1), te kod praćke. Nategnemo li gumu praćke na njoj obavimo rad koji se pretvori u njenu elastičnu potencijalnu energiju. Kada gumu pustimo ona se vraća u prvobitni oblik i elastična potencijalna energija se pretvara u kinetičku energiju kamena koji izleti iz praćke. Što je guma više nategnuta to će kamen brže izletjeti.

Elastična potencijalna energija ovisi o izobličenju. Što je izobličenje veće, veća je i elastična potencijalna energija. Elastičnu i gravitacijsku potencijalnu energiju te kinetičku energiju zajedničkim imenom nazivamo mehanička energija.

Ta tri oblika energije mogu se pretvarati jedan u drugi pri čemu vrijedi zakon očuvanja energije.
Na primjer, lopta na nekoj visini ima gravitacijsku potencijalnu energiju koja se padanjem lopte pretvara u njenu kinetičku energiju. Pri udaru o tlo lopta se izobliči i njena kinetička energija se pretvori u elastičnu potencijalnu energiju. Na loptu tada djeluje elastična sila zbog čega ona odskoči te se njena elastična potencijalna energija pretvori u kinetičku energiju koja se pretvara u gravitacijsku potencijalnu energiju.
  • Eep - elastična potencijalna energija - energija koju tijelo ima zbog promjene oblika
  • elastična potencijalna energija je veća što je izobličenje tijela veće
  • Eep, Egp i Ek - mehaničke energije
Elastična potencijalna energija javlja se kod svih čvrstih tijela kao posljedica sila između molekula. Najuočljivija je kod elastične opruge i ovisi o izobličenju. Elastična potencijalna energija dana je izrazom:

ep

gdje je

k - konstanta opruge

x - promjena duljine opruge

Poveća li se ili smanji duljina opruge u odnosu na početnu duljinu dva puta, elastična se potencijalna energija poveća se četiri puta.

Bacimo li loptu u zrak penjanjem joj se povećava:

gravitacijska potencijalna energija
kinetička energija
elastična potencijalna energija

Elastična potencijalna energija posljedica je djelovanja:

gravitacijske sile
elastične sile
električne sile

Koji oblik energije spada u mehaničku energiju:

toplinska energija
kinetička energija
nuklearna energija

Pri ispaljivanju strijele iz luka događa se pretvorba energije:

kinetička u gravitacijsku potencijalnu
elastična potencijalna u kinetičku
gravitacijska potencijalna u kinetičku