Povratak na popis lekcija

Kako je prepelica prilagođena životu na oranici?

ne leti
bojom perja

Koje kulture se najviše uzgajaju u Hrvatskoj?

riža, pamuk i konoplja
pšenica, kukuruz, krumpir

Pirika i slak su:

korovne biljke
kultivirane biljke

Primjena pesticida:

smanjuje biološku raznolikost
povećava biološku raznolikost

Što je korov?

vrste koje pomažu razvoj drugih vrsta
vrste koje ometaju razvoj drugih vrsta