Povratak na popis lekcija

Crveni šumski mrav, vuk i ris su zaštićene životinje.

točno
netočno

Kako se smeđi medvjed prilagodio nepovoljnim zimskim uvjetima?

spava zimski san
seli se

Koja osjetila su naročito dobro razvijena kod vuka?

opip, vid i okus
sluh, vid i njuh

Koju je prilagodbu za hranjenje razvio krstokljun?

oštre kandže
zakrivljen kljun

Ris je životinja koja se tiho prišulja plijenu, a onda ga brzo napadne. Spada u:

ptice grabljivice
zvijeri