Povratak na popis lekcija

Kako se štuka prilagodila grabežljivom načinu života?

oblikom tijela
bojom tijela

Kakvi su životni uvjeti u gornjem toku rijeke?

visoka temperatura, malo kisika i mutna voda
niska temperatura, puno kisika i bistra voda

Površinska napetost je svojstvo čestica vode da su na površini:

više udaljene
više povezane

Što je prirodna ravnoteža?

postupna promjena brojnosti organizama u ekološkom sustavu
održavanje brojnosti organizama na prirodan način

U slijedećem primjeru nedostaje jedan član hranidbenog lanca. Izaberi jedan od ponuđenih odgovora te njime nadopuni lanac.
fitoplankton → životinjski plankton → __________________ → grgeč

šaran
proizvođač
štuka
razlagač