Povratak na popis lekcija

Kako je u Hrvatskoj uređena zaštita voda?

nije uređena
zakonom

Kako svaki pojedinac može pridonijeti zaštiti mora?

sudjelovati u akcijama čišćenja
stražariti na plaži ne bi li uhvatio one koji bacaju otpad u more

Koja je najugroženija skupina organizama ukoliko dođe do havarije tankera?

ribe
plankton

Koji se morski organizmi najčešće upotrebljavaju za prehranu ljudi?

srdele, dagnje, lignje
koralji, spužve, alge

Najveći zagađivač voda je:

poljoprivreda
industrija

Što se dobiva iz mora?

sol, nafta, zemni plin
kamen, drvo, ugljen

Zašto kaulerpu smatramo štetnom vrstom?

jer se brzo širi
jer potiskuje ostale vrste algi