Povratak na popis lekcija

Gdje je veća bioraznolikost?

na pašnjaku
na livadi

Koje su od navedenih biljaka ljekovite?

ivančica
kamilica
vodopija

Što je otava?

prvi otkos
drugi otkos
treći otkos

Što je silaža?

„obrađeno“ sijeno koje služi za prehranu stoke
mjesto za spremanje sijena

Što se događa s travnjacima ako se ne održavaju?

pretvaraju se u močvare
pretvaraju se u šikare