Povratak na popis lekcija

Biljke pretvaraju sunčevu energiju u:

električnu
kemijsku

Budući da su količine fosilnih goriva ograničene, nazivamo ih također:

neobnovljivim izvorima energije
obnovljivim izvorima energije

Energija ne može nastati niti nestati.

točno
netočno

Kako se štedi energija?

svakodnevnom vožnjom osobnim automobilom
pravilnim rukovanjem uređajima.

Koji su izvori energije obnovljivi?

ugljen, nafta, zemni plin
vjetar, Sunce, valovi

Koji su oblici Sunčeve energije najvažniji za život na Zemlji?

UV zračenje i svjetlosna energija
svjetlosna i toplinska energija

Naftu, ugljen i zemni plin nazivamo:

bio-goriva
fosilna goriva

Plinovi koji nastaju sagorijevanjem fosilnih goriva uzrokuju nastajanje:

neutralnih kiša
kiselih kiša

Prekomjerno ispuštanje ugljikovog dioksida u atmosferu doprinosi pojačavanju efekta:

staklenika
zimskog vrta

Što je recikliranje?

razdvajanje različitih vrsta otpada
prerada otpada u nove proizvode

Što se može reciklirati?

papir
voda
plastika
energija

Vjetar je:

obnovljivi izvor energije
neobnovljivi izvor energije