Povratak na popis lekcija

Biljke na primorskim travnjacima prilagođene su:

velikoj količini vlage
sušnim uvjetima

Gdje se razvijaju močvarni travnjaci?

na planinskim područjima
u poplavnim područjima

Kako se oprašuju trave?

kukcima
vjetrom

Koji od navedenih pojmova povezujemo sa šikarom?

kamenjar
garig
makija

Koju je prilagodbu zbog života pod zemljom razvila krtica?

zakržljali su joj udovi
zakržljao joj je vid

Livada je travnjak koji se održava:

ispašom
košnjom

Ljekovita kadulja je posebno prilagođena za:

rasprostranjivanje kukcima
oprašivanje kukcima

Što je garig?

zajednica visokog grmlja
zajednica niskog grmlja

Što je makija?

zajednica trava na primorskom kamenjaru
zajednica primorskog visokog grmlja

U slijedećem primjeru nedostaje jedan član hranidbenog lanca. Izaberi jedan od ponuđenih odgovora te njime nadopuni lanac.
_______________ → rovac → krtica → škanjac mišar

a) zeleni konjic
proizvođač
mrav
razlagač

Upotrebom umjetnih gnojiva čovjek:

remeti prirodnu ravnotežu
postiže prirodnu ravnotežu