Povratak na popis lekcija

Gdje se razvijaju močvarni travnjaci?

na planinskim područjima
u poplavnim područjima

Kako je ševa prilagođena životu na tlu?

bojom tijela
oblikom tijela

Kako se hrane leptiri?

imaju osne organe za sisanje
imaju lopatice kojima skupljaju hranu

Kako se oprašuju trave?

kukcima
vjetrom

Koja od slijedećih tvrdnji nije točna:

Zelembać je bojom tijela prilagođen okolini.
Kad je u opasnosti, zelembać odbacuje rep.
Zelembać nije zaštićena vrsta.

Koji od navedenih pojmova povezujemo sa šikarom?

kamenjar
garig
makija

Livada je travnjak koji se održava:

ispašom
košnjom

Ljekovita kadulja je posebno prilagođena za:

rasprostranjivanje kukcima
oprašivanje kukcima

Što je garig?

zajednica niskog grmlja
zajednica visokog grmlja

Što je makija?

zajednica trava na primorskom kamenjaru
zajednica primorskog visokog grmlja

U slijedećem primjeru nedostaje jedan član hranidbenog lanca. Izaberi jedan od ponuđenih odgovora te njime nadopuni lanac.
vodopija → livadni plavac → ___________________ → škanjac mišar

gujavica
proizvođač
ševa
razlagač

Upotrebom umjetnih gnojiva čovjek:

remeti prirodnu ravnotežu
postiže prirodnu ravnotežu