Povratak na popis lekcija

Gljive su:

saprofiti
paraziti

Lišajevi su zajednica:

algi i gljiva
različitih mikroorganizama

Nadzemnu slojevitost čine:

podzemni sloj, prizemni sloj i sloj grmlja
prizemni sloj, sloj drveća i sloj trava
nadzemni sloj, sloj grmlja i sloj drveća
prizemni sloj, sloj grmlja i sloj drveća

Plodove kojih biljaka može jesti čovjek?

tise
bršljana
jele
borovnice

Smreka ima:

igličaste listove koji sadrže smole
široke listove koji sadrže smole

Što im omogućava ta smola?

odbacivanje lišća
zatvaranje puči
veću sposobnost fotosinteze
da se ne smrzavaju

Što je simbioza?

zajednica dva organizma koji si međusobno nanose štetu
zajednica dva organizma u kojoj oba imaju koristi

Tisa je otrovna biljka zaštićena zakonom.

da
ne

U njoj alge procesom fotosinteze stvaraju hranu, a gljive:

crpe vodu s mineralnim tvarima
pomažu razmnožavanju