Povratak na popis lekcija - matematika 6

Koliko stupnjeva imaju kutovi α, β i γ:

Koliko stupnjeva imaju kutovi α, β i γ:

Koliko stupnjeva imaju kutovi α i β:

Koliko stupnjeva imaju α i β:

Koliko stupnjeva imaju kutovi α, β i γ:

Koliko stupnjeva imaju α, β i γ:

U trokutu ABC kut β je za 25° 20′ veći od kuta α, a kut γ ima veličinu 75° 8′. Izračunaj veličine kutova α i β.

U trokutu ABC kut γ tri je puta veći od kuta β, a kut α ima veličinu 35° 44′. Izračunaj veličine kutova β i γ.

Zbroj kutova u trokutu

Zbroj veličina unutarnjih kutova trokuta iznosi180° :
α + β + γ = 180°.

Zbroj veličina šiljastih kutova pravokutnog trokuta iznosi90° :
α + β = 90°.

Svi kutovi jednakostraničnog trokuta imaju veličinu60° :
α = 60°.

Kutovi uz osnovicu jednakokračnog trokuta jednake su veličine:
β = γ.

Vanjski kutovi trokuta

Unutarnji i pridruženi vanjski kut trokuta zajedno čine ispruženi kut, tj. njihov je zbroj180° :
α + α' = β + β' = γ + γ' = 180°

Veličina vanjskog kuta trokuta jednaka je zbroju veličina nasuprotnih unutarnjih kutova tog trokuta:
α' = β + γ , β' = α + γ , γ' = α + β