Povratak na popis lekcija - matematika 6

Izračunaj:

Izračunaj:

Izračunaj:

Izračunaj:

Izračunaj:

Izračunaj:

Izračunaj:

Izračunaj:

Izračunaj:

Izračunaj:

Izračunaj:

Izračunaj:

Uspinjući se na Velebit planinar je u prvom satu prešao mat6-10km, u drugom za mat6-18km manje nego u prvom satu, a u trećem za mat6-19km manje nego u drugom satu. Koliki je put prešao u ta tri sata?

U spremnik vode uliveno je mat6-20 hl vode, a zatim još mat6-21 hl. Nakon toga je iz spremnika ispušteno mat6-22hl i mat6-23 hl vode. Koliko se vode nalazi u spremniku?

Razlomke jednakih nazivnika zbrajamo/oduzimamo tako da zbrojimo/oduzmemo brojnike, a nazivnik prepišemo.

Razlomke različitih nazivnika zbrajamo/oduzimamo tako da:

  1. Razlomke svedemo na najmanji zajednički nazivnik,
  2. Zajednički nazivnik prepišemo, a brojnike zbrojimo/oduzmemo,
  3. Dobiveni rezultat skratimo (ako je skrativ) i zapišemo u obliku mješovitog broja (ako je brojnik veći od nazivnika).

Razlomak je neskrativ ako su mu brojnik i nazivnik relativno prosti brojevi, tj. ako je njihov najveći zajednički djelitelj broj 1.