Povratak na popis lekcija - matematika 6

Primjer 1.: Izračunaj:


Video 1

Zadatak 1.: Izračunaj:

Primjer 2.: Izračunaj:


Video 2

Zadatak 2.: Izračunaj:

Primjer 3.: Izračunaj:


Video 3

Zadatak 3.: Izračunaj:

Primjer 4.: Izračunaj:


Video 4

Zadatak 4.: Izračunaj:

Zbrajanje i oduzimanje racionalnih brojeva

Racionalni brojevi jednakih nazivnika:


Racionalne brojeve jednakih nazivnika zbrajamo i oduzimamo tako da nazivnik
prepišemo, a brojnike zbrojimo ili oduzmemo.Racionalni brojevi različitih nazivnika:


Racionalne brojeve različitih nazivnika zbrajamo i oduzimamo tako da ih
proširivanjem svedemo na ( najmanji ) zajednički nazivnik, a zatim zbrojimo
ili oduzmemo kao razlomke jednakih nazivnika.Napomena:

Zbrajanje i oduzimanje racionalnih brojeva zapisanih u decimalnom obliku izvodi
se na isti način kao zbrajanje i oduzimanje cijelih brojeva.Izostavljanje zagrada:


I Ako je ispred zagrade znak + , tada taj znak i zagradu izostavimo, a pribrojnike
koji su bili u zagradi prepišemo nepromijenjene.


II Ako je ispred zagrade znak , tada taj znak i zagradu izostavimo, a pribrojnike

koji su bili u zagradi zamijenimo njihovim suprotnim brojevima.


III Ako ispred zagrade ne piše niti znak + , niti znak , postupamo kao da je ispred
zagrade znak + .


Svojstva zbrajanja racionalnih brojeva:1. Komutativnost:

$$ \frac{a}{b} + \frac{c}{d} = \frac{c}{d} + \frac{a}{b} $$,


2. Asocijativnost:

$$\left( \frac{a}{b} + \frac{c}{d} \right)+ \frac{e}{f} = \frac{a}{b} +\left( \frac{c}{d} + \frac{e}{f} \right)$$.