Povratak na popis lekcija - matematika 6

Primjer 1.: Zbroji:

Primjer 2.: Izračunaj:


Video 1

Zadatak 1.: Zbroji:


Zadatak 2.: Izračunaj:


Primjer 3.: Odredi vrijednost zbroja:


Video 3

Zadatak 3.: Odredi vrijednost zbroja:


Primjer 4.: Izračunaj:


Video 4

Zadatak 4.: Izračunaj:


Zbrajanje cijelih brojeva jednakih predznaka :


Zbroj cijelih brojeva jednakih predznaka određuje se tako da se taj predznak prepiše, a apsolutne vrijednosti pribrojnika zbroje.Zbrajanje cijelih brojeva različitih predznaka :

Zbroj cijelih brojeva različitih predznaka određuje se tako da se prepiše predznak

pribrojnika veće apsolutne vrijednosti, a apsolutne vrijednosti pribrojnika oduzmu, od
veće manja.


Zbroj dvaju suprotnih cijelih brojeva jednak je nuli.