Povratak na popis lekcija - matematika 6

Primjer 1.: Odredi veličine nepoznatih kutova paralelograma:

Video 1

Zadatak 1.: Odredi veličine nepoznatih kutova paralelograma:

Primjer 2.: Izračunaj veličinu svih kutova paralelograma ako je zadana veličina jednog njegovog kuta:

Video 2

Zadatak 2.: Izračunaj veličinu svih kutova paralelograma ako je zadana veličina jednog njegovog kuta:

Primjer 3.: Izračunaj veličinu svih kutova paralelograma ako je zadana veličina jednog njegovog kuta:

Video 3

Zadatak 3.: Izračunaj veličinu svih kutova paralelograma ako je zadana veličina jednog njegovog kuta:

Primjer 4.: Upiši duljine preostalih stranica i veličine unutarnjih kutova paralelograma na slici:

Video 4

Zadatak 4.: Upiši duljine preostalih stranica i veličine unutarnjih kutova paralelograma na slici:

Primjer 5.: Je li četverokut ABCD paralelogram? Obrazloži odgovor.

Video 5

Zadatak 5.: Je li četverokut ABCD paralelogram? Obrazloži odgovor.

Primjer 6.: Četverokut ABCD je romb. Odredi veličine njegovih unutarnjih kutova.

Video 6

Zadatak 6.: Četverokut ABCD je romb. Odredi veličine njegovih unutarnjih kutova.

Primjer 7.: Četverokuti ABEF, BCEF i CDEF jesu paralelogrami. Odredi:

Video 7

Zadatak 7.: Četverokuti ABEF, BCEF i CDEF jesu paralelogrami. Odredi:

Primjer 8.: Četverokut ABCD je pravokutnik. Koliko stupnjeva imaju kutovi α, β, γ i δ:

Video 8

Zadatak 8.: Četverokut ABCD je pravokutnik. Koliko stupnjeva imaju kutovi α, β, γ i δ:

Primjer 9.: Četverokut ABCD je trapez. Odredi nepoznate veličine kutova na slikama:

Video 9

Zadatak 9.: Četverokut ABCD je trapez. Odredi nepoznate veličine kutova na slikama:

Četverokut je dio ili podskup ravnine omeđen s četiri dužine,
uključujući i sve točke tih dužina.Stranice četverokuta su dužine koje omeđuju taj četverokut.

Susjedne stranice imaju zajedničku krajnju točku.

Nasuprotne stranice nemaju zajedničku krajnju točku.

Vrhovi četverokuta su krajnje točke stranica.

Susjedni vrhovi pripadaju istoj stranici.

Nasuprotni vrhovi ne pripadaju istoj stranici.

Unutarnji kut četverokuta je kut čijim krakovima pripadaju susjedne stranice i koji sadrži ostale stranice četverokuta.

Dijagonala četverokuta je dužina kojoj su krajnje točke nasuprotni vrhovi četverokuta.Oznake:

  • velika tiskana slova za vrhove
  • mala tiskana slova za duljine stranica i duljine dijagonala
  • mala grčka slova za veličine kutova.Opseg četverokuta je zbroj duljina svih njegovih stranica:


O = a + b + c + d .Četiri dužine mogu biti stranice četverokuta ako je duljina svake od njih manja od zbroja duljina preostalih stranica.
Konveksni četverokut je četverokut kojemu je svaki unutarnji kut manji od ispruženog kuta.


Nekonveksni četverokut je četverokut kojemu je jedan unutarnji kut
veći od ispruženog kuta.