Povratak na popis lekcija - matematika 6

Usporedi razlomke:

Usporedi:

Svedi na najmanji zajednički nazivnik i usporedi:

Svedi na najmanji zajednički nazivnik i poredaj po veličini počevši s najmanjim:

Poredaj po veličini počevši s najmanjim:

Poredaj po veličini počevši s najmanjim:

Marijana i Tomislav su pisali ispit znanja iz matematike. Ako je Marijana točno riješila zadataka mat6-1, a Tomislav mat6-2, tko je bio uspješniji? Jesu li dobili peticu ako je za nju trebalo točno riješiti mat6-3 zadataka?

Veroniki je potrebno od kuće do najbliže videoteke mat6-4 sata, do najbliže knjižnice sata mat6-5, a do škole mat6-6 sata. Što je najbliže Veronikinoj kući: knjižnica, škola ili videoteka?

Postupak uspoređivanja razlomaka različitih brojnika i nazivnika:

  1. Svedemo razlomke na najmanji zajednički nazivnik,
  2. Usporedimo dobivene razlomke jednakih nazivnika,
  3. Usporedimo zadane razlomke.

Postupak uspoređivanja razlomaka po pravilu "unakrsnog množenja":

  1. mat6-7 ako je a · d < b · c
  2. mat6-8 ako je a · d = b · c
  3. mat6-9 ako je a · d > b · c
     

Od dva razlomka koji imaju jednake nazivnike manji je onaj koji ima manji brojnik.

Od dva razlomka koji imaju jednake brojnike manji je onaj koji ima veći nazivnik.