Povratak na popis lekcija - matematika 6

Primjer 1.: Usporedi sljedeće parove racionalnih brojeva:


Video 1

Zadatak 1.: Usporedi sljedeće parove racionalnih brojeva:

Primjer 2.: Usporedi brojeve:


Video 2

Zadatak 2.: Usporedi brojeve:

Primjer 3.: Zadane racionalne brojeve poredaj po veličini, od najvećeg prema najmanjem:


Video 3

Zadatak 3.: Zadane racionalne brojeve poredaj po veličini, od najvećeg prema najmanjem:

$$ \frac{17}{20} $$, -$$ \frac{11}{15} $$, $$ \frac{2}{5} $$, -$$ \frac{5}{6} $$, $$ \frac{7}{12} $$ i -$$ \frac{3}{4} $$.

Primjer 4.: Zadane racionalne brojeve poredaj po veličini, od najmanjeg prema najvećem:


Video 4

Zadatak 4.: Zadane racionalne brojeve poredaj po veličini, od najmanjeg prema najvećem:

-$$ \frac{3}{8} $$, 0.25, -2.5, 1$$ \frac{5}{6} $$, -$$ \frac{9}{16} $$ i 0.875.

Uspoređivanje racionalnih brojevaI Svaki pozitivan racionalni broj veći je od nule.


II Svaki negativan racionalni broj manji je od nule.


III Svaki pozitivan racionalni broj veći je od bilo kojeg negativnog racionalnog broja.


IV Od dva pozitivna racionalna broja veći je onaj koji ima veću apsolutnu vrijednost.


V Od dva negativna racionalna broja veći je onaj koji ima manju apsolutnu vrijednost.


VI Vrijedi slijedeće pravilo:


a) $$ \frac{a}{b} < \frac{c}{d} $$ , ako je a d < b ∙ c ,

b) $$ \frac{a}{b} = \frac{c}{d} $$ , ako je a d = b ∙ c ,

c) $$ \frac{a}{b} > \frac{c}{d} $$ , ako je a d > b ∙ c .