Povratak na popis lekcija - matematika 6

Označi nacrtane trokute (vrhove, duljine stranica i veličine kutova). Koje su vrste nacrtani trokuti?

Označi nacrtane trokute (vrhove, duljine stranica i veličine kutova). Koje su vrste zadani trokuti?

Označi nacrtane trokute (vrhove, duljine stranica i veličine kutova). Koje su vrste zadani trokuti?

Označi nacrtane trokute (vrhove, duljine stranica i veličine kutova). Koje su vrste zadani trokuti?

Je li moguće nacrtati trokut ABC ako su duljine njegovih stranica:
a) a = 3.2 cm, b = 4.7 cm, c = 8.5 cm
b) a = 5.4 cm, b = 3.2 cm, c = 3.2 cm

Je li moguće nacrtati trokut ABC ako su duljine njegovih stranica:
a) a = 6.2 cm, b = 4 cm, c = 5.5 cm
b) a = 7.4 cm, b = 4.1 cm, c = 3.3 cm

Je li moguće nacrtati trokut ABC ako su duljine njegovih stranica:
a) a = 6.2 cm, b = 4 cm, c = 5.5 cm
b) a = 7.4 cm, b = 4.1 cm, c = 3.3 cm

Je li moguće nacrtati trokut ABC ako su duljine njegovih stranica:
c) a = 7.3 cm, b = 3.6 cm, c = 3.7 cm

Je li moguće nacrtati trokut ABC ako su duljine njegovih stranica:
c) a = 3.2 cm, b = 6.8 cm, c = 3.4 cm

Poredaj po veličini duljine stranica i veličine kutova zadanih trokuta:

Poredaj po veličini duljine stranica i veličine kutova zadanih trokuta:

Poredaj po veličini duljine stranica i veličine kutova zadanih trokuta:

Poredaj po veličini duljine stranica i veličine kutova zadanih trokuta:

U trokutu ABC stranice $$\overline{AB}$$ i $$\overline{AC}$$ imaju jednaku duljinu. Koliko stupnjeva imaju β i γ ako je β + γ = 97°?

U trokutu ABC stranice $$\overline{AC}$$ i $$\overline{BC}$$ imaju jednaku duljinu. Ako je α + β = 113° koliko je α , a koliko β?

Izračunaj opseg pravokutnog trokuta ABC ako su duljine njegovih kateta 36 mm i 2.7 cm, a duljina hipotenuze je 0.45 dm.

Izračunaj opseg pravokutnog trokuta ABC ako je duljina njegove hipotenuze 97 mm, a duljine kateta su 7.2 cm i 0.65 dm.

Opseg trokuta ABC iznosi 14.3 cm. Izračunaj duljinu treće stranice ako je zbroj duljina prvih dviju 7.5 cm.

Zbroj duljina prvih dviju stranica trokuta ABC iznosi 7.3 cm. Izračunaj duljinu treće stranice ako je opseg tog trokuta 11.7 cm.

Duljina kraka jednakokračnog trokuta ABC dva je puta veća od duljine osnovice. Izračunaj duljine stranica tog trokuta ako je njegov opseg 24 cm.

Duljina osnovice jednakokračnog trokuta ABC je za 2.4 cm veća od duljine kraka. Izračunaj duljine stranica tog trokuta ako je njegov opseg 18 cm.

Trokut je skup svih točaka ravnine omeđen trima dužinama od kojih svake dvije imaju samo jednu zajedničku krajnju točku.

Opseg trokuta je zbroj duljina svih njegovih stranica:
o = a + b + c .

Opseg jednakokračnog trokuta:
o = a + 2 • b .

Opseg jednakostraničnog trokuta:
o = 3 • a .

Nejednakost trokuta:

U svakom je trokutu zbroj duljina dviju stranica veći od duljine treće stranice.

Ako je zbroj duljina bilo kojih dviju dužina veći od duljine treće dužine, onda te dužine mogu biti stranice trokuta.

U svakom je trokutu nasuprot duljoj stranici veći kut i nasuprot većem kutu dulja stranica. Nasuprot stranicama jednakih duljina nalaze se kutovi jednakih veličina i obratno, nasuprot kutovima jednakih veličina nalaze se stranice jednakih duljina.