Povratak na popis lekcija - matematika 6

Konsturiraj simetralu zadanog kuta:

Konsturiraj simetralu zadanog kuta:

Nacrtanim sukutima konstruiraj simetrale:

Nacrtanom trokutu $$\triangle$$ABC knstruiraj simetrale unutarnjih kutova:

Pravilnom trokutu $$\triangle$$ABC konstruiraj simetrale vanjskih kutova:

Jednakokračnom trokutu $$\triangle$$ABC konstruiraj upisanu kružnicu: