Povratak na popis lekcija - matematika 6

Primjer 1.: Riješi jednadžbe:

Video 1

Zadatak 1.: Riješi jednadžbe:

Primjer 2.: Riješi jednadžbe:

Video 2

Zadatak 2.: Riješi jednadžbe:

Primjer 3.: Koji je od navedenih brojeva rješenje jednadžbe 6 + 4x – 8 = 12x + 7 – 5x :

Video 3

Zadatak 3.: Koji je od navedenih brojeva rješenje jednadžbe 5x + 4 – 2x = 16 – 3x – 6 :

Primjer 4.: Riješi jednadžbe i provjeri ispravnost rješenja:

Video 4

Zadatak 4.: Riješi jednadžbe i provjeri ispravnost rješenja:

Primjer 5.: Riješi jednadžbe i provjeri dobiveno rješenje:

Video 5

Zadatak 5.: Riješi jednadžbe i provjeri dobiveno rješenje:

Primjer 5.: Riješi jednadžbe i provjeri dobiveno rješenje:

Video 6

Zadatak 5.: Riješi jednadžbe i provjeri dobiveno rješenje:

Primjer 6.: Riješi jednadžbe:

Video 7

Zadatak 6.: Riješi jednadžbe:

Primjer 7.: Riješi jednadžbe:

Video 8

Zadatak 7.: Riješi jednadžbe:

Primjer 8.: Riješi jednadžbe:

Video 9

Zadatak 8.: Riješi jednadžbe:

Primjer 9.: Riješi jednadžbe:

Video 10

Zadatak 9.: Riješi jednadžbe:

Rješavanje linearnih jednadžbi s jednom nepoznanicom

Jednakost u kojoj se nalaze brojevi nepoznate vrijednosti ili nepoznanice naziva se jednadžba.


Svaka jednadžba koja se može svesti na jednadžbu oblika a x + b = 0 ,
gdje su a i b racionalni brojevi i a ≠ 0 naziva se
linearna jednadžba s jednom nepoznanicom.


Rješenje jednadžbe je svaki racionalni broj koji uvršten u jednadžbu umjesto nepoznanice, daje istinitu jednakost.

Pri rješavanju linearnih jednadžbi koristimo slijedeća svojstva racionalnih brojeva:  1. Jednakost će ostati istinita ako lijevoj i desnoj strani dodamo ili oduzmemo isti broj.

Kažemo da članove ili pribrojnike jednadžbe možemo premještati s jedne strane

jednadžbe na drugu mijenjajući im pri tome predznak.


Ako je a = b , onda je i a + c = b + c .2. Jednakost će ostati istinita ako lijevu i desnu stranu jednakosti pomnožimo ili
podijelimo istim brojem.

Ako je a = b , onda je i a ∙ c = b ∙ c .3. Ako se u jednadžbi nalaze zagrade, najprije izostavljamo zagrade koristeći pravila
o izostavljanju zagrada:

I Ako je ispred zagrade znak + , tada taj znak i zagradu izostavimo, a članove
(pribrojnike) koji su bili u zagradi prepišemo nepromijenjene.

II Ako je ispred zagrade znak , tada taj znak i zagradu izostavimo, a članove

(pribrojnike) koji su bili u zagradi zamijenimo njihovim suprotnim brojevima.

III Ako zagradu treba pomnožiti zadanim brojem ili brojevnim izrazom tada,
primjenjujući svojstvo distributivnosti, svaki član zagrade pomnožimo tim
brojem ili brojevnim izrazom.

IV Ako u jednadžbi postoje višestruke zagrade, izostavljamo najprije unutarnje
zagrade.4. Ako se u jednadžbi bez zagrada nalaze razlomci, tada sve članove (pribrojnike)
jednadžbe pomnožimo najmanjim zajedničkim nazivnikom tih razlomaka.Pri rješavanju linearnih jednadžbi primjenjujemo sljedeći postupak:1. Izostavimo zagrade, najprije unutarnje, pa vanjske, primjenjujući pravila
o izostavljanju zagrada.


2. Uklonimo razlomke množeći sve članove jednadžbe najmanjim zajedničkim
nazivnikom svih razlomaka.


3. Članove s nepoznanicom premjestimo na lijevu stranu jednadžbe, a članove
bez nepoznanice na desnu stranu ( pazeći na promjenu predznaka prilikom
mijenjanja strane jednadžbe ).


4. Zbrajajući pojednostavljujemo lijevu i desnu stranu jednadžbe i svodimo je
na oblik a ∙ x = b .


  1. Jednadžbu dijelimo brojem a uz nepoznanicu.


6. Dobili smo rješenje jednadžbe oblika x = b : a = $$ \frac{b}{a} $$ .


7. Provjeravamo rješenje uvrštavajući ga u zadanu jednadžbu.Primjenom opisanog postupka dobiva se niz jednadžbi koje imaju isto rješenje. Takve
jednadžbe se nazivaju
ekvivalentne jednadžbe.