Povratak na popis lekcija - matematika 6

Primjer 1.: Zadanim brojevima odredi recipročne brojeve:


Video 1

Zadatak 1.: Zadanim brojevima odredi recipročne brojeve:

Primjer 2.: Odredi broj koji je recipročan:


Video 2

Zadatak 2.: Odredi broj koji je recipročan:

Primjer 3.: Izračunaj:


Video 3

Zadatak 3.: Izračunaj:

Primjer 4.: Izračunaj:


Video 4

Zadatak 4.: Izračunaj:

Primjer 5.: Izračunaj:


Video 5

Zadatak 5.: Izračunaj:

Primjer 6.: Izračunaj:


Video 6

Zadatak 6.: Izračunaj:

Primjer 7.: Izračunaj:


Video 7

Zadatak 7.: Izračunaj:

Primjer 8.: Izračunaj:


Video 8

Zadatak 8.: Izračunaj:

Primjer 9.: Kojim brojem treba podijeliti razliku brojeva 1$$ \frac{3}{5} $$ i 2.8 da bi se dobio umnožak brojeva 2.7 i $$ \frac{-4}{15} $$?


Video 9

Zadatak 9.: Kojim brojem treba pomnožiti zbroj brojeva -2$$ \frac{1}{4} $$ i 1.8 da bi se dobio količnik brojeva - $$ \frac{9}{25} $$ i 3.6?

Recipročni brojevi. Dijeljenje racionalnih brojeva
Racionalnom broju $$ \frac{a}{b} $$ recipročan je broj $$ \frac{b}{a} $$ jer je:


$$ \frac{a}{b} \cdot \frac{b}{a} = \frac{a \cdot b}{b \cdot a} =1$$.
Racionalne brojeve dijelimo tako da djeljenik pomnožimo recipročnom vrijednošću djelitelja:

$$ \frac{a}{b} \div \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \cdot \frac{d}{c} $$ .


Predznak količnika:


Količnik dvaju racionalnih brojeva istih predznaka je pozitivan racionalni broj, a količnik dvaju racionalnih brojeva različitih predznaka je negativan racionalni broj.
Napomena:


Ako množimo i dijelimo više racionalnih brojeva i ako nema zagrada, množenje i dijeljenje izvodimo redom kojim su brojevi napisani i to s lijeva udesno.


Ako se u zadatku pojave zagrade, računanje provodimo ovim redom:

  1. izračunavamo vrijednost izraza unutar zagrada,

  2. provodimo množenja i dijeljenja,

  3. provodimo zbrajanja i oduzomanja.


Dvojni razlomak:


Dvojni razlomak jednak je racionalnom broju kojemu je brojnik umnožak vanjskih, a nazivnik umnožak unutarnjih članova dvojnog razlomka:


$$ \frac{ \frac{a}{b} }{ \frac{c}{d} } = \frac{a \cdot d}{b \cdot c} $$.