Povratak na popis lekcija - matematika 6

Primjer 1.: Izračunaj opseg i površinu pravokutnika ako je:

Video 1

Zadatak 1.: Izračunaj opseg i površinu pravokutnika ako je:

Primjer 2.: Izračunaj opseg i površinu pravokutnika ako je:

Video 2

Zadatak 2.: Izračunaj opseg i površinu pravokutnika ako je:

Primjer 3.: Izračunaj opseg pravokutnika ako je:

Video 3

Zadatak 3.: Izračunaj opseg pravokutnika ako je:

Primjer 4.: Izračunaj površinu pravokutnika ako su zadani duljina jedne stranice pravokutnika i njegov opseg:

Video 4

Zadatak 4.: Izračunaj površinu pravokutnika ako su zadani duljina jedne njegove stranice i njegov opseg:

Primjer 5.: Izračunaj opseg i površinu kvadrata ako je:

Video 5

Zadatak 5.: Izračunaj opseg i površinu kvadrata ako je:

Primjer 6.: Izračunaj površinu kvadrata ako je njegov opseg:

Video 6

Zadatak 6.: Izračunaj površinu kvadrata ako je njegov opseg:

Primjer 7.: Izračunaj površinu paralelograma ako su zadane duljina stranice i duljina visine koja je toj stranici pridružena:

Video 7

Zadatak 7.: Izračunaj površinu paralelograma ako su zadane duljina stranice i duljina visine koja je toj stranici pridružena:

Primjer 8.: Paralelogram ima površinu 73.6 cm2. Ako je duljina jedne njegove stranice 92 mm kolika je duljina toj stranici pridružene visine?

Video 8

Zadatak 8.: Paralelogram ima površinu 42.9 dm2. Ako je duljina jedne njegove stranice 78 cm kolika je duljina toj stranici pridružene visine?

Primjer 9.: Izračunaj površinu paralelograma ako je zadano:

Video 9

Zadatak 9.: Izračunaj površinu paralelograma ako je zadano:

Primjer 10.: Izračunaj površinu i opseg romba ako je zadano:

Video 10

Zadatak 10.: Izračunaj površinu i opseg romba ako je zadano:

Površina paralelograma
Paralelogram:


Površina paralelograma jednaka je umnošku duljine jedne njegove stranice i duljine visine koja je toj stranici pridružena:


$$P=a \cdot v_{a}=b \cdot v_{b}$$Romb:


Površina romba jednaka je umnošku duljine njegove stranice i duljine visine:


$$P=a \cdot v_{a}$$Pravokutnik:


Površina pravokutnika jednaka je umnošku duljina njegovih dviju susjednih stranica:


$$P=a \cdot b$$


Kvadrat:


Površina kvadrata jednaka je umnošku duljina njegovih dviju susjednih stranica:


$$P=a \cdot a$$